Jak obniżyć czesne?

Studia to inwestycja która się zwraca, ale na początku, dla części z Was, może się wiązać ze sporym wysiłkiem finansowym. Zobacz, z jakich stypendiów i zniżek, które poratują Twój budżet, możesz skorzystać, będąc studentem Uniwersytetu WSB Merito. Pamiętaj, że na naszej uczelni korzystasz nie tylko ze stypendiów fundowanych z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki, czyli tych samych, z których mogą skorzystać studenci uczelni publicznych, ale WSB Merito ma dla Ciebie także specjalne zniżki w czesnym.

Uniwersytetom WSB Merito zaufało już ponad 550 000 studentów.

Program VIS – studiuj za darmo!

Na Uniwersytecie WSB Merito Gdynia każdy student jest ważny, dlatego uruchomiliśmy Program VIS – Very Important Student


Został on przygotowany z myślą o kandydatach na studia I stopnia, którzy mogą pochwalić się świadectwem dojrzałości z wysokimi wynikami i dzięki temu będą mieli możliwość bezpłatnego studiowania w naszej uczelni już od pierwszego semestru.

VIS

Aby skorzystać z programu VIS, należy złożyć PODANIE

Uzupełnione podanie powinieneś przekazać do Biura Rekrutacji drogą mailową lub osobiście.

1280x650_2

Kiedy możesz skorzystać z programu VIS?

Po maturze – dobre wyniki (szczegóły)
  • posiadasz świadectwo ukończenia szkoły średniej z wyróżnieniem i średnią ocen nie mniejszą niż 4,75 oraz zdałeś egzamin maturalny w pierwszym terminie uzyskując w części pisemnej na poziomie podstawowym min. 80% pkt z przynajmniej dwóch przedmiotów (w przypadku „starej matury” - uzyskania w części pisemnej minimum oceny bardzo dobrej z każdego z dwóch przedmiotów).

Jeśli spełniasz ten warunek, w pierwszym semestrze możesz ubiegać się o zwolnienie z opłaty czesnego, w drugim semestrze pierwszego roku również masz szansę kontynuować VIS i studiowanie za darmo. Aby skorzystać z programu VIS, należy złożyć również podanie. Uzupełnione podanie powinieneś przekazać do Biura Rekrutacji drogą mailową lub osobiście.

Jeśli jesteś laureatem konkursu lub olimpiady (szczegóły)
  • uzyskałeś tytułu jednego z dziesięciu najlepszych laureatów olimpiady przedmiotowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej bądź laureata konkursu zorganizowanego pod patronatem WSB Merito w Gdańsku, o ile przewiduje to regulamin konkursu.

Jeśli spełniasz ten warunek, w pierwszym semestrze możesz ubiegać się o zwolnienie z opłaty czesnego, w drugim semestrze pierwszego roku również masz szansę kontynuować VIS i studiowanie za darmo. Aby skorzystać z programu VIS, należy złożyć również podanie. Uzupełnione podanie powinieneś przekazać do Biura Rekrutacji drogą mailową lub osobiście.

Czy wiesz, że...

W Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 kwietnia 2023 r. o wysokości dotacji ze środków finansowanych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2023 oraz podlegających zwrotowi zgodnie z art. 416 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym dotacja dla Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku wyniosła aż 15 019 032,87 zł. Z tej puli skorzystało już ponad 2 tys. studentów naszego Uniwersytetu.  (stan na lipiec 2023 r.)

Stypendia i kredyty studenckie

Kredyty studenckie udzielają wybrane banki komercyjne. Przyznawane są na preferencyjnych warunkach dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa. O kredyt można ubiegać się przez cały rok, niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń. Ważne jest, aby dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 3000 zł. Więcej o kredytach studenckich przeczytasz na www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kredyty-studenckie.

Stypendium dla ambitnych i pracowitych

Jeśli zaliczysz pierwszy rok studiów i uzyskasz wysoką średnią ocen (poziom średniej ustalany każdego roku przez Rektora), możesz ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Masz również możliwość ubiegania się o stypendia rektora dla najlepszych studentów z tytułu wysokich wyników w nauce oraz osiągnięć artystycznych, naukowych lub sportowych.

Stypendium dla studentów w trudnej sytuacji materialnej

Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, przysługiwać Ci będzie stypendium socjalne MNiSW. Ponadto jeżeli znajdziesz się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych, możesz również ubiegać się o wypłacenie jednorazowej zapomogi.

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością

Osoby z niepełnosprawnością legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności i niezdolności do pracy lub o przyznanej grupie inwalidzkiej mogą starać się o stypendium specjalne.

Stypendium dla ciekawych świata

WSB Merito współpracuje z wieloma szkołami wyższymi w innych krajach w ramach programu Erasmus+. Dzięki nawiązanym kontaktom masz szansę kontynuować naukę w zaprzyjaźnionej uczelni. W tym czasie zostaniesz zwolniony z części opłat, a ponadto otrzymasz stypendium Erasmusa+, które pokryje różnicę kosztów utrzymania między krajem ojczystym a krajem goszczącym.

Stypendium dla sportowców

Po zaliczeniu pierwszego roku studiów możesz również uzyskać stypendium MNiSW za dobre wyniki w sporcie we współzawodnictwie międzynarodowym oraz za osiągnięcia sportowe i reprezentowanie barw uczelni w akademickim ruchu sportowym.

Jak ubiegać się o stypendium?

Niezbędne informacje znajdziesz w Extranecie w zakładce „Stypendia”: wzory wniosków i daty składania podań w zakresie stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów.
 
W przypadku pozostałych stypendiów czy innych wątpliwości, skontaktuj się z Biurem Obsługi Studenta

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 31 lipca
czesne już od
430 zł
363 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz:

  • 800 zł dzięki zniżce w czesnym, która na studiach I stopnia rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego.
  • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł.

 

Czesne już od 363 zł 430 zł miesięcznie! 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 363 zł/mies.

  • Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego.
  • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł.