Program studiów

Wybrane przedmioty kierunkowe:

  • Psychologia osobowości i różnic indywidualnych
  • Psychologia emocji i motywacji
  • Psychologia konfliktu
  • Zachowania organizacyjne
  • Zarządzanie zmianą
  • Doradztwo zawodowe
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Work-life balance
  • Zarządzanie zespołem międzykulturowym
  • Psychologia nowych technologii