Co zyskujesz studiując Pedagogikę na Uniwersytecie WSB Merito?

sposób realizacji studiów

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób:

 • tradycyjny - zajęcia na studiach tradycyjnych zrealizujesz spotykając się z wykładowcami i pozostałymi uczestnikami z grupy w salach wykładowych,
 • hybrydowy (wybrane specjalności) -  jest to połączenie zajęć online wraz z uczestnictwem w zajęciach na terenie uczelni. Kształcenie odbywa się poprzez internetowe platformy edukacyjne oraz w formie tradycyjnych zajęć w salach wykładowych. W celu wyboru tej formuły studiów podczas zapisu online na studia, wybierz formę studiów - niestacjonarną lub stacjonarną, a następnie w sposobie realizacji studiów - hybrydowy.

 

 

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, które dadzą Ci poczucie kompetencji rozumienia rzeczywistości wychowawczej, dydaktycznej i profilaktycznej oraz kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, pedagoga, terapeuty. Uwaga! Program studiów jest zgodny ze standardami kształcenia nauczycieli.

Organizujemy dodatkowe szkolenia, dzięki którym nabędziesz praktyczne umiejętności przydatne w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Zajęcia specjalistyczne są prowadzone przez praktyków posiadających aktualną wiedzę oraz ekspertów z różnych obszarów edukacyjnych, którzy z życzliwością i pasją dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Nauczysz się wykorzystywać w praktyce tradycyjne i nowoczesne metody pracy pedagogicznej z podmiotami i grupami o zróżnicowanej specyfice i potrzebach w zakresie dydaktyki, wychowania, profilaktyki, resocjalizacji i terapii. 

naukę wspieramy technologią 10

Oferowane specjalności zostały zaprojektowane odpowiednio do zmieniających się potrzeb społecznych i zmieniającego się rynku pracy.

naukę wspieramy technologią 9

Zobaczysz jak samodzielnie przeprowadzać diagnozy, konstruować programy profilaktyczno-edukacyjne oraz dokonywać ewaluacji działań podejmowanych na rzecz osób w różnym wieku umiejętnie i skutecznie komunikować się ze specjalistami i innymi podmiotami procesów edukacyjnych oraz skutecznie i profesjonalnie rozwiązywać problemy i konflikty społeczne.

Korzyści

Uścisk dłoni
współpracujemy z uznanymi stowarzyszeniami, fundacjami, placówkami edukacyjnymi
Waga
studia nastawione na umiejętności praktyczne
Dyplom
dodatkowe szkolenia specjalistyczne
Organizacja
wykłady otwarte z inspirującymi ludźmi

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 31 lipca
czesne już od
430 zł
363 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz:

 • 800 zł dzięki zniżce w czesnym, która na studiach I stopnia rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego.
 • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł.

 

Czesne już od 363 zł 430 zł miesięcznie! 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 363 zł/mies.

 • Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego.
 • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł.
mariola pałka-pilecka

Współpracujemy z wieloma instytucjami i organizacjami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej dziedziny. Jednym z takich podmiotów jest Centrum Nauki „Kopernik”. W ramach tej umowy realizujemy wspólnie program Klubów Młodego Odkrywcy, którego misją jest rozwijanie umiejętności dzieci i młodzieży poprzez osobiste i wspólne poznawanie świata przez doświadczanie. Od 2023 roku do współpracy przystąpiło także Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, dzięki czemu nawiązujemy współpracę z instytucjami edukacyjnymi i docieramy z ideą klubów do szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych.

dr Mariola Pałka-Pilecka

menedżerka kierunku Pedagogika

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Biegłego posługiwania się językiem obcym na poziomie nie niższym niż B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Samodzielnie przeprowadzać diagnozy, konstruować programy profilaktyczno-edukacyjne oraz dokonywać ewaluacji działań podejmowanych na rzecz osób w różnym wieku.
Wykształcisz umiejętność skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, a także rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych.
Możesz aktywnie działać w kołach naukowych: Młodych Pedagogów Specjalnych “Razem” oraz Studentów Pedagogiki „Przestrzeń innowacji”.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami edukacji międzykulturowej
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Hybrydowe
od 363 zł 430 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 363 zł
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią uzależnień
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Hybrydowe
od 363 zł 430 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 363 zł
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Hybrydowe
od 363 zł 430 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 363 zł
Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Hybrydowe
od 363 zł 430 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 363 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju z elementami integracji sensorycznej
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Hybrydowe
od 363 zł 430 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 363 zł

Program studiów

 • Emisja i higiena głosu
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Podstawy psychologii wychowawczej
 • Warsztaty komunikacji i prezentacji
 • Warsztat pracy nauczyciela
 • Podstawy socjoterapii
 • Elementy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Metody pisania prac projektowych
 • Elementy tutoringu
 • Praca z rodziną i animacja środowiskowa
Zobacz program studiów

Wykładowcy

mariola pałka
dr Lilianna Hoppe
mgr Joanna Aniela Brzoskowska
mgr Monika Modrzejewska-Szeląg
dr Krzysztof Stasiak
dr hab. Tomasz Biernat
mgr Marcin Giers
mgr Katarzyna Jędrys
dr Daria Becker-Pestka
prof. nadzw. dr hab. Danuta Wajsprych
gracja
Paulina Grzelecka
Katarzyna Gulcz
dr hab. Jolanta Kruk, prof. WSB i DSW
dr hab. Ewa Zalewska, prof. UWSB
Dr Mariola Pałka-Pilecka

Menedżer kierunku pedagogika

Doktor nauk społecznych, pedagog specjalny, filolog, terapeuta pedagogiczny. Nauczyciel dyplomowany. Rozprawa doktorska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na temat koncepcji szkoły personalistycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne jako...

dr Lilianna Hoppe

Posiada doświadczenie jako konsultant przedmiotów przyrodniczych, biologicznych i pedagogicznych z zakresu: metodyki, pomiaru dydaktycznego i ewaluacji, umiejętności edukatorskich, organizacji kursów kwalifikacyjnych z przyrody zatwierdzonych przez MEN i metodycznych kursów...

Joanna Aniela Brzoskowska

Praktyk z wieloletnim stażem w pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, absolwentka Podyplomowych Studiów w zakresie: logopedii, terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki. Ekspert MEN z obszaru awansu zawodowego...

Monika Modrzejewska-Szeląg

Jest surdologopedą, terapeutą pedagogicznym, terapeutą wczesnej interwencji oraz integracji sensorycznej – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Prowadzi zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej, logopedii, a także terapii pedagogicznej. Jest...

dr Krzysztof Stasiak

Pedagog, prawnik, historyk. Od ponad 20 lat pracuje jako zawodowy kurator sądowy. Pracował jako kurator dla dorosłych oraz jako kurator rodzinny. Był kierownikiem zespołu kuratorskiego, a od 2008 r. jest Kuratorem Okręgowym w Sądzie Okręgowym w Gdańsku i zarządza służbą kuratorską...

dr hab. Tomasz Biernat

Opublikował ponad osiemdziesiąt prac naukowych.Jest autorem, współautorem i redaktorem dwunastu monografii. Dodatkowo zajmował się także działalnością popularyzatorską -drukiem ukazało się ponad sześćdziesiąt artykułów popularnonaukowych. Jego zainteresowania badawcze...

Marcin Giers

Pedagog, certyfikowany trener metody EEG BIOFEEDBACK. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w ramach: terapii pedagogicznej, diagnozy edukacyjnej i dojrzałości szkolnej,Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR pomaga znaleźć rozwiązania trudnych sytuacji bazując na mocnych...

Katarzyna Jędrys

Pedagog, oligofrenopedagog, logopeda, koordynator pomocy - psychologiczno - pedagogicznej, czynny nauczyciel. Pseudonim nadany przez studentów Uniwersytetu WSB Merito - "Wichura".  Amatorka wycieczek pieszych i rowerowych oraz wspinaczki, uwielbia regionalną golonkę, kuchnię toskańską i...

dr Daria Becker-Pestka

Adiunkt na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  Doktor pedagogiki, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego i metodyki nauczania języków obcych. Członek Polskiego...

prof. nadzw. dr hab. Danuta Wajsprych

Autorka publikacji poświęconych głównie filozofii edukacji, pedagogice chrześcijańskiej, socjopedagogicznym i aksjologicznym uwarunkowaniom procesów uczenia się w dorosłości. Główne obszary badawcze to uczestnictwo w kulturze, mikroświaty życia codziennego, zaangażowanie...

mgr Gracja Cimaszewska-Kuniniec

Kierownik Studium Języków Obcych

Wykładowca na kierunkach filologia angielska i pedagogika, lektor języka angielskiego. Na Uniwersytecie WSB Merito pełni funkcję kierownika Studium Języków Obcych. W zawodzie anglisty pracuje od 1999 r. Odbyła roczny staż naukowy na University of...

Paulina Grzelecka

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, pedagog specjalny, nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z wieloletnim stażem. W swojej praktyce nauczycielskiej aktywnie poszukująca alternatywnych metod pracy, m. in. opracowała i realizowała innowację pedagogiczną inspirowaną...

Katarzyna Gulcz

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, pedagog, zawodowy kurator sądowy wykonujący orzeczenia w sprawach karnych w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku. Absolwentka studiów podyplomowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego kierunek psychologia kliniczna oraz studiów podyplomowych...

dr hab. Jolanta Kruk, prof. WSB i DSW

Prowadzi badania i wykłady w zakresie dydaktyki ogólnej. Jest autorką ponad 60 publikacji z pedagogiki. Zrealizowała 10 projektów badawczych z obszaru edukacji muzealnej i  projektowania edukacyjnego; ostatni projekt dydaktyczny Mindtoyness został zrealizowany w Federacji WSB-DSW. Działa...

dr hab. Ewa Zalewska, prof. UWSB

Wykładowczyni akademicka, autorka monografii i publikacji o tematyce pedeutologicznej i dydaktycznej. Zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół kwestii: koncepcji i użytkowania podręczników szkolnych, autorskich programów kształcenia, teoretycznych i praktycznych aspektów...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji

Uwaga! Biuro Rekrutacji pracuje w lipcu w wybrane soboty tj. 13 i 27.07

Parter - pokój 1
ul. Śląska 35/37
81-310 Gdynia

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 09:00 - 16:00
 • so: 09:00 - 13:00
Pobierz stronę do PDF