Wydział Biznesu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdyni oraz BG Tax &Legal zapraszają na panel dyskusyjny

 

Porozmawiajmy o zmianach w podatkach

 

Wydarzenie odbędzie się 21 września w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni w auli 15 – rozpoczynamy o godz. 10:00.

Spotkanie jest otwarte, nie obowiązują zapisy.

 

 

Harmonogram spotkania:

 

10:00-13:00 panel dyskusyjny

 

1. Polski ład  - kto zyska, kto straci

Wejście w życie Polskiego Ładu (jak i kolejnych jego wersji...) wymusiło zdecydowany wzrost świadomości po stronie podatników w zakresie regulacji dotyczących danin publicznych.  Mianowicie, podatnicy dostrzegli, jak bardzo podejmowane przez nich wybory, chociażby w zakresie formy opodatkowania, wpływają na łączną wysokość obciążeń fiskalnych. Co ciekawe, Polski Ład jest to regulacja, która stała się (i słusznie!) przedmiotem zainteresowania także po stronie podatników, którzy nie są przedsiębiorcami. Kto zyskuje, a kto traci? Jak kształtuje się sytuacja lokalnych samorządów na tle Polskiego Ładu? Porozmawiajmy o tym wspólnie.

 

W trakcie panelu odbędzie się również wykład dr hab. Marcina Wołek:


Polski Ład(?) - negatywne konsekwencje dla samorządu terytorialnego.

Marcin Wołek, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni


2. Uwaga na raje podatkowe

Wielu podatników zapomina, że obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dotyczy nie tylko transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi, lecz także z podmiotami z tzw. raju podatkowego. Co więcej, niektórzy podatnicy nie są świadomi, które faktycznie jurysdykcje są równoznaczne z ,,rajowym" pochodzeniem kontrahenta.
Jakby tego było mało, od 1 stycznia 2021 roku weszły w życie niebezpieczne przepisy dot. tzw. ,,pośrednich transakcji rajowych", które z dużą dozą prawdopodobieństwa zostaną uchylone (i to z mocą wsteczną) jeszcze przed końcem tego roku! Nasuwa się jedyne słuszne pytanie: jak się nie pogubić w tym chaosie?

 

3. Wpływ zastosowania ulg podatkowych na wysokość wynagrodzenia pracownika

W dobie pędzącej inflacji pracownikom szczególnie zależy, aby ich wynagrodzenie netto było jak najwyższe. Jednak czy podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej mają wystarczającą wiedzę podatkową o przysługujących (niektórym z nich) ulgach podatkowych? Jaka jest rola pracodawcy w zakresie wzrostu wiedzy podatkowej pracownika? Niewątpliwie jest to temat wart uwagi.

 

 

13:00-14.00 networking

 Spotkanie poprowadzą:

 

•    Wioleta Biel - doradca podatkowy, ekspert w zakresie podatków dochodowych i międzynarodowych systemów podatkowych. Doświadczenie zdobywała m.in. w Deloitte Poland. Swoim klientom doradza głównie w przedmiocie prawidłowego rozliczania pracowników i implikacji podatkowych transgranicznych przepływów pieniężnych.

•    Joanna Aleksandrowicz - radca prawny, specjalizuje się w podatkach dochodowych, w tym w problematyce związanej z Polskim Ładem. Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawno-podatkowej podmiotów gospodarczych.


Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka.

 

 

 

Współorganizator spotkania:

 

BG Tax&Legal

 

 

Partnerzy:

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

 

 

 

Polska Izba Biegłych Rewidentów

 

Czytaj więcej