Co zyskujesz studiując Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na Uniwersytecie WSB Merito?

pedagogika

Profil studiów nastawiony jest głównie na zdobycie praktycznych umiejętności. Masz możliwość przygotowania projektów i uzyskania feedbacku od praktyków. Część zajęć prowadzona jest w formie wizyt studyjnych oraz obserwacji uczestniczących w placówkach specjalistycznych. Zajęcia specjalistyczne są prowadzone przez praktyków posiadających aktualną wiedzę oraz ekspertów z obszarów opieki nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Nabędziesz praktyczne umiejętności przydatne w pracy z podopiecznymi. Będziesz przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz wczesnoszkolnego w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz prowadzenia wszystkich zajęć wynikających z podstawy programowej w klasach początkowych szkoły podstawowej i w przedszkolach. Podczas studiów będziesz odbywał praktyki śródroczne i ciągłe w placówkach oświatowych, aby nabytą wiedzę teoretyczną odnieść do edukacyjnej rzeczywistości oraz nabyć umiejętności praktyczne.

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Profil studiów nastawiony jest głównie na zdobycie praktycznych umiejętności. Masz możliwość przygotowania projektów i uzyskania feedbacku od praktyków. Część zajęć prowadzona jest w formie wizyt studyjnych oraz obserwacji uczestniczących w placówkach specjalistycznych. Zajęcia specjalistyczne są prowadzone przez praktyków posiadających aktualną wiedzę oraz ekspertów z obszarów opieki nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Organizujemy dodatkowe szkolenia, dzięki którym nabędziesz praktyczne umiejętności przydatne w pracy z podopiecznymi. 

Nauczysz się prowadzić zajęcia edukacyjne stymulujące wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym  indywidualizować proces nauczania oraz zaspokajać szczególne potrzeby edukacyjne uczniów, stosować aktywizujące i innowacyjne metody kształcenia i wychowania. Poznasz jak posługiwać się przepisami prawa dotyczącego systemu oświaty oraz statusu zawodowego nauczycieli.

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 31 lipca
czesne już od
430 zł
363 zł
miesięcznie!

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz: 

 • 800 zł dzięki zniżce w czesnym, która jest rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego. 

 • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 363 zł

 • jeśli jesteś naszym absolwentem(-tką), zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie rozliczana również przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego. 
 • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

prowadzić zajęcia edukacyjne, w sposób kompetentny przekazując wiedzę i umiejętności
indywidualizować proces nauczania oraz zaspokajać szczególne potrzeby edukacyjne uczniów
wspierać rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny uczniów przez umiejętny dobór metod aktywizujących, środków dydaktycznych i form organizacyjnych
stosować zasady i formy współpracy z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną
posługiwać się przepisami prawa dotyczącego systemu oświaty oraz statusu zawodowego nauczycieli

Program studiów

Przedmioty specjalnościowe:

 • Współczesne kierunki edukacji alternatywnej,
 • Formy edukacji pozaszkolnej i pozainstytucjonalnej,
 • Projektowanie środowiska uczącego,
 • Rodzaje zaburzeń, trudności i potrzeb dziecka z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej,
 • Diagnoza funkcjonalna w terapii pedagogicznej,
 • Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej,
 • Zagrożenia wychowawcze w cyberprzestrzeni,
 • Cyberuzależnienia i cyberprofilaktyka,
 • Wsparcie pedagogiczne rodziców
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Mariola Pałka
Danuta Wajsprych
dr Mariola Pałka-Pilecka

Menedżer kierunku pedagogika

Doktor nauk społecznych, pedagog specjalny, filolog, terapeuta pedagogiczny. Nauczyciel dyplomowany. Rozprawa doktorska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na temat koncepcji szkoły personalistycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne jako...

dr hab. Danuta Wajsprych, prof. WSB

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na podmiotowym i integralnym wymiarze procesu edukacji. Autorka publikacji poświęconych głównie filozofii edukacji, pedagogice chrześcijańskiej, socjopedagogicznym i aksjologicznym uwarunkowaniom procesów uczenia się w dorosłości. Główne...

Poznaj innych wykładowców

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku podpisała także trzy umowy partnerskie z zagranicznymi Uczelniami:

 • Uniwersytet w Salento,
 • Uniwersytet Masaryka w Brnie,
 • Uniwersytet Preszowski w Preszowie na Słowacji
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji

Budynek C - pokój 003
Aleja Grunwaldzka 238A
80-266 Gdańsk

E-mail:
Telefon: 58 350 20 75
Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 09:00 - 16:00
 • so: 09:00 - 13:00
Pobierz stronę do PDF