Co zyskujesz, studiując bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie WSB Merito?

Specjalna zniżka na studia dla pracowników służb mundurowych!
Jeśli jesteś pracownikiem służby mundurowej (wojskowej, policyjnej, więziennej, granicznej, celno-skarbowej, państwowej lub ochotniczej straży pożarnej) wybierając kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne otrzymujesz zniżkę w czesnym w wysokości 500 zł oraz zwolnienie z opłaty wpisowej.

 

Sposób realizacji studiów

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób:

 • tradycyjny - zajęcia na studiach tradycyjnych zrealizujesz spotykając się z wykładowcami i pozostałymi uczestnikami z grupy w salach wykładowych,
 • hybrydowy (wybrane specjalności) -  jest to połączenie zajęć online wraz z uczestnictwem w zajęciach na terenie uczelni. Kształcenie odbywa się poprzez internetowe platformy edukacyjne oraz w formie tradycyjnych zajęć w salach wykładowych. W celu wyboru tej formuły studiów podczas zapisu online na studia, wybierz formę studiów - niestacjonarną lub stacjonarną, a następnie w sposobie realizacji studiów - hybrydowy.

Na zajęciach spotykasz praktyków - komendantów policji, pracowników służb specjalnych i bezpieczeństwa.
 

Bierzesz  udział w zajęciach z wykorzystaniem laboratorium kryminalistycznego i pracowni daktyloskopii.
 

Organizacja
doświadczeni praktycy
Mózg
laboratorium kryminalistyczne
Hantel
pracownia daktyloskopii
Tryby
wykłady monograficzne

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia.

do 11 marca
czesne już od
420 zł
386 zł
miesięcznie

Zapisując się do 11 marca, zyskujesz: 

 • 800 zł dzięki zniżce w czesnym, która jest rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego. 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 420 zł

 • jeśli jesteś naszym absolwentem(-tką), zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie rozliczana również przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego. 

 

Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej.

 

Promocja dotyczy oferty dostępnej w rekrutacji zimowej. 

Skelnik

Kwestiami bezpieczeństwa wewnętrznego zainteresowane są niemal wszystkie organy administracji publicznej, polityki społecznej i gospodarczej i coraz częściej sektor prywatny. Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie m.in. w jednostkach ukierunkowanych na przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej, w służbach ochrony bezpieczeństwa publicznego czy w instytucjach zajmujących się ochroną danych osobowych i informacji niejawnych.

Klaudia Skelnik

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, wykładowca Uniwersytetu WSB Merito

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Stosować techniki mediacji i negocjacji w sytuacji kryzysowej.
Przygotowywać plany reagowania kryzysowego.
Obsługiwać broń strzelecką.
Podstaw taktyki na zajęciach terenowych.
Techniki pierwszej pomocy przedmedycznej.
Korzystać z narzędzi do ujawniania, utrwalania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
od 458 zł 475 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 441 zł
Kryminologia i kryminalistyka
Niestacjonarne Tradycyjne Od marca
od 458 zł 475 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 441 zł
Psychokryminalistyka
Niestacjonarne Tradycyjne Od marca
od 458 zł 475 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 441 zł
Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa
Niestacjonarne Tradycyjne Od marca
od 458 zł 475 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 441 zł

Program studiów

Program kształcenia obejmuje m.in.:

 • Filozofia bezpieczeństwa
 • Komunikacja społeczna
 • Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce
 • Ochrona ludności i obrona cywilna
 • Współczesne zagrożenia terroryzmem
Zobacz program studiów

Wykładowcy

bożenna
Klaudia Skelnik
Miłosz Gac
Karwan
mgr Mariusz Jaskulski
kmdr por. rez. dr Jarosław Kroplewski
kmdr por. rez. dr inż. Ernest Lichocki
dr Rafał Połeć
dr hab. Sławomir Zalewski
kmdr w stanie spoczynku dr Andrzej Stanek
dr hab. inż. Andrzej Dawidczyk
dr Bożenna Piątkowska

Menedżer kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
Podinspektor w stanie spoczynku. W Policji 25 lat – służba w wydziałach Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku: do walki z przestępczością gospodarczą i w kontroli. Udział w szkoleniach, seminariach krajowych i zagranicznych na temat:...

dr Klaudia Skelnik

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji

opiekun merytoryczny kierunku Analityk Bezpieczeństwa Informacji (studia podyplomowe)

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, absolwentka studiów MBA zarządzanie bezpieczeństwem, mgr politologii w specjalizacji...

dr hab. Miłosz Gac, prof. UWSB Merito

Jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - kierunek bezpieczeństwo narodowe.  W 2011 roku ukończył studia podyplomowe na tej samej uczelni, ze specjalnością zarządzanie kryzysowe. Od 2012 roku prowadzi zajęcia dla studentów pierwszego i drugiego stopnia na Uniwersytecie WSB...

prof. nadzw. dr hab. Marek Stefański

Młodszy inspektor Policji w stanie spoczynku, w latach 1984–1992 studiował i pracował we Włoszech i w Niemczech. W roku 1992 obronił pracę doktorską w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Natomiast w roku 2013 uzyskał stopień doktora habilitowanego na Akademii Obrony...

dr inż. Henryk Karwan

Komandor rezerwy. Wykładowca Uniwersytetu WSB Merito. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, którą ukończył jako magister inżynier nawigacji w 1981 roku, a następnie trafił do służby na trałowcach Marynarki Wojennej. W 1999 roku ukończył magisterskie studia techniczne...

gen. Krzysztof Gajewski

Polski policjant, generalny inspektor Policji, były komendant wojewódzki Policji w Bydgoszczy i były komendant wojewódzki Policji w Gdańsku, od 2012 do 2015 zastępca komendanta głównego Policji, w 2015 komendant główny Policji.
Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską w Szczytnie....

Krzysztof Zgłobicki

Nadinspektor w stanie spoczynku. W trakcie 36 letniej służby pełnił wiele funkcji kierowniczych. m.in. Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KMP w Gdańsku w latach 1994 - 1999, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku w latach 1999 - 2006, Komendant Miejski Policji w...

mgr Mariusz Jaskulski

Absolwent Pomorskiej Akademii Pedagogicznej. 21 lat służby: funkcjonariusz KWP Gdańsk oraz zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku.Od 2012 r. twórca i właściciel Centrum Bezpieczeństwa i Ochrony JASMAR - placówki szkoleniowej, kształcącej pracowników ochrony, detektywów,...

kmdr por. rez. dr Jarosław Kroplewski

Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Doktor nauk humanistycznych. Specjalizuje się w problematyce teorii i filozofii bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia w czasie konfliktów zbrojnych. Zainteresowania praktyczne związane są z tematyką...

kmdr por. rez. dr inż. Ernest Lichocki

Doktor nauk wojskowych w specjalności zarządzanie bezpieczeństwem. Doktorant Akademii Obrony Narodowej. Emerytowany oficer marynarki wojennej. Posiada podyplomowe wykształcenie wyższe w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego. Absolwent Akademii Marynarki Wojennej. Doświadczenie zawodowe...

dr Rafał Połeć

Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W latach 1992-2013 pełnił służbę w Żandarmerii Wojskowej, realizując czynności z zakresu techniki kryminalistycznej i pracy operacyjnej. Podstawowe zainteresowania naukowe...

dr hab. Sławomir Zalewski

Doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie, profesor Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Naukowo specjalizuje się w zagadnieniach bezpieczeństwa politycznego ze szczególnym uwzględnieniem praktyki działania państwa w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz kontroli służb...

kmdr w stanie spoczynku dr Andrzej Stanek

Ukończył Wojskową Akademię Techniczną. W latach 1968 - 2001 pracował w Akademii Marynarki Wojennej, gdzie uzyskał stopień doktora nauk wojskowych oraz stopień komandora. Od 1991 r. do 2001 r. pełnił funkcję prodziekana ds. Kształcenia na Wydziale Dowódczo Sztabowym.

Uczestnik i...

dr hab. inż. Andrzej Dawidczyk

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych, Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych i doktoranckich w Akademii Obrony Narodowej, gdzie doktoryzował się w 1999 r. i habilitował w 2007 roku. Profesor uczelni Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. W pracy...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie

Budynek C - pokój 003
Aleja Grunwaldzka 238A
80-266 Gdańsk

E-mail: rekrut@gdansk.merito.pl
Tel.: 58 522 75 19

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 09:00 - 16:00
 • so: 09:00 - 13:00
Pobierz stronę do PDF