Co zyskujesz studiując pedagogikę na Uniwersytecie WSB Merito?

Sposób realizacji studiów

Rekrutacja na studia stacjonarne na tym kierunku została zakończona. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałą ofertą.

 


 

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób:

  • tradycyjny - zajęcia na studiach tradycyjnych zrealizujesz spotykając się z wykładowcami i pozostałymi uczestnikami z grupy w salach wykładowych,
  • hybrydowy (wybrane specjalności) -  jest to połączenie zajęć online wraz z uczestnictwem w zajęciach na terenie uczelni. Kształcenie odbywa się poprzez internetowe platformy edukacyjne oraz w formie tradycyjnych zajęć w salach wykładowych. W celu wyboru tej formuły studiów podczas zapisu online na studia, wybierz formę studiów - niestacjonarną lub stacjonarną, a następnie w sposobie realizacji studiów - hybrydowy.

 

Podczas studiów wykształcisz umiejętność skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, a także rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych

Organizujemy dodatkowe szkolenia, dzięki którym nabędziesz praktyczne umiejętności przydatne w pracy z podopiecznymi. 

Zajęcia specjalistyczne są prowadzone przez praktyków posiadających aktualną wiedzę oraz ekspertów z obszarów opieki nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Oferowane specjalności zostały zaprojektowane odpowiednio do zmieniających

się potrzeb społecznych i zmieniającego się rynku pracy.

Organizujemy dodatkowe wykłady otwarte z inspirującymi ludźmi.

Uścisk dłoni
współpracujemy z uznanymi stowarzyszeniami, fundacjami, placówkami edukacyjnymi
Hantel
studia nastawione na umiejętności praktyczne
Waga
Koło Młodych Pedagogów Specjalnych “Razem”
Dyplom
dodatkowe szkolenia specjalistyczne

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia.

do 11 marca
czesne już od
430 zł
363 zł
miesięcznie

Zapisując się do 11 marca, zyskujesz: 

  • 800 zł dzięki zniżce w czesnym, która jest rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego. 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 430 zł

  • jeśli jesteś naszym absolwentem(-tką), zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie rozliczana również przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego. 

Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej.

 

Promocja dotyczy oferty dostępnej w rekrutacji zimowej. 

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

wykorzystywać w praktyce tradycyjne i nowoczesne metody pracy pedagogicznej z różnymi grupami podopiecznych
samodzielnie przeprowadzać diagnozy, konstruować programy profilaktyczno-edukacyjne oraz dokonywać ewaluacji działań podejmowanych na rzecz osób w różnym wieku
wykształcisz umiejętność skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, a także rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych
będziesz mógł aktywnie działać w kole naukowym Młodych Pedagogów Specjalnych “Razem”, realizując wiele projektów z zakresu pedagogiki specjalnej

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Opieka żłobkowa z pedagogiką Montessori
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Hybrydowe
od 430 zł
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią uzależnień
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Hybrydowe Od marca
od 396 zł 430 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 363 zł
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Hybrydowe Od marca
od 396 zł 430 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 363 zł
Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Hybrydowe
od 430 zł

Wykładowcy

Mariola Pałka
Danuta Wajsprych
dr hab. Tomasz Biernat
dr Daria Becker-Pestka
Ola Musielak
Agnieszka Tomasik
dr Anna Janowicz
Wojciech Drzeżdżon
Olga Ludyga
dr hab. Jolanta Kruk, prof. WSB i DSW
dr Alicja Szostkiewicz
gracja
dr Mariola Pałka-Pilecka

Menedżer kierunku pedagogika

Doktor nauk społecznych, pedagog specjalny, filolog, terapeuta pedagogiczny. Nauczyciel dyplomowany. Rozprawa doktorska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na temat koncepcji szkoły personalistycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne jako...

dr hab. Danuta Wajsprych, prof. WSB

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na podmiotowym i integralnym wymiarze procesu edukacji. Autorka publikacji poświęconych głównie filozofii edukacji, pedagogice chrześcijańskiej, socjopedagogicznym i aksjologicznym uwarunkowaniom procesów uczenia się w dorosłości. Główne...

dr Lilianna Hoppe

Posiada doświadczenie jako konsultant przedmiotów przyrodniczych, biologicznych i pedagogicznych z zakresu: metodyki, pomiaru dydaktycznego i ewaluacji, umiejętności edukatorskich, organizacji kursów kwalifikacyjnych z przyrody zatwierdzonych przez MEN i metodycznych kursów doskonalących,...

Joanna Aniela Brzoskowska

Praktyk z wieloletnim stażem w pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, absolwentka Podyplomowych Studiów w zakresie: logopedii, terapii pedagogicznej  i oligofrenopedagogiki. Ekspert MEN z obszaru awansu zawodowego...

dr Krzysztof Stasiak

Pedagog, prawnik, historyk. Od ponad 20 lat pracuje jako zawodowy kurator sądowy. Pracował jako kurator dla dorosłych oraz jako kurator rodzinny. Był kierownikiem zespołu kuratorskiego, a od 2008 r. jest Kuratorem Okręgowym w Sądzie Okręgowym w Gdańsku i zarządza służbą kuratorską...

dr hab. Tomasz Biernat, prof. WSB

Opublikował ponad osiemdziesiąt prac naukowych. Jest autorem, współautorem i redaktorem dwunastu monografii. Dodatkowo zajmował się także działalnością popularyzatorską - drukiem ukazało się ponad sześćdziesiąt artykułów popularnonaukowych. Jego zainteresowania badawcze...

Marcin Giers

Pedagog, certyfikowany trener metody EEG BIOFEEDBACK. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w ramach: terapii pedagogicznej, diagnozy edukacyjnej i dojrzałości szkolnej,Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR pomaga znaleźć rozwiązania trudnych sytuacji bazując na mocnych...

Katarzyna Jędrys

Pedagog, oligofrenopedagog, logopeda, koordynator pomocy - psychologiczno - pedagogicznej, czynny nauczyciel. Pseudonim nadany przez studentów Uniwersytetu WSB Merito - "Wichura". Amatorka wycieczek pieszych i rowerowych oraz wspinaczki, uwielbia regionalną golonkę, kuchnię toskańską i...

dr Daria Becker-Pestka

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  Doktor pedagogiki. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego i metodyki nauczania języków obcych. Autorka kilkudziesięciu prac naukowych. Zainteresowania naukowe...

Aleksandra Musielak

Psycholożka, specjalistka z zakresu psychologii dzieci i młodzieży. Absolwentka psychologii i psychologii klinicznej. Ukończyła intensywny trening Nonviolent Communication. Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – Solution Focused Brief Therapy. Dogoterapeutka,...

dr Agnieszka Tomasik

Doktor nauk humanistycznych, pedagog specjalny i polonistka, innowatorka, autorka wielu metod aktywizujących w pracy z uczniami wokół idei „Lekcja jako spotkanie”, ekspertka zmiany, specjalizująca się w nowoczesnych narzędziach w edukacji, budowaniu nowych relacji w szkole, opartych na...

dr Anna Janowicz

Doktor nauk społecznych, prezes Fundacji Hospicyjnej z Gdańska, wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Wykładowca European Palliative Care Academy. Autorka i współautorka   publikacji i badań, dotyczących pozamedycznych aspektów opieki u kresu życia oraz opieki nieformalnej –...

dr Wojciech Drzeżdżon

Pedagog, doradca zawodowy. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – specjalność: pedagogika pracy, aksjologia. Ekspert z zakresu wzajemnych relacji świata nauki i biznesu. Praktyk - nauczyciel dyplomowany. Wykładowca akademicki. Ass. prof. Uniwersytet w Denizli (Turcja)....

mgr Monika Modrzejewska-Szeląg

Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku. Jest surdologopedą, terapeutą pedagogicznym, terapeutą wczesnej interwencji oraz integracji sensorycznej, nauczycielem przedszkolnym i wczesnoszkolnym – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej....

mgr Olga Ludyga

Pedagog. Zajmuje się metodologią dydaktyki wielokulturowej. Wieloletnia nauczycielka języka angielskiego dzieci, młodzieży i dorosłych. W swojej praktyce pedagogicznej prowadziła również koło dramowe dla dzieci z klas 1-3 oraz warsztaty teatralne, zakończone spektaklem. Metodyk,...

dr hab. Jolanta Kruk, prof. WSB i DSW

Prowadzi badania i wykłady w zakresie dydaktyki ogólnej. Jest autorką ponad 60 publikacji z pedagogiki. Zrealizowała 10 projektów badawczych z obszaru edukacji muzealnej i  projektowania edukacyjnego; ostatni projekt dydaktyczny Mindtoyness został zrealizowany w Federacji WSB-DSW. Działa...

dr Alicja Szostkiewicz

Absolwentka pedagogiki o specjalizacji edukacja dorosłych na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK, zarządzania zasobami ludzkimi oraz studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego oraz coachingu na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu. Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, adiunkt na...

mgr Gracja Cimaszewska-Kuniniec

Kierownik Studium Języków Obcych

Wykładowca na kierunkach filologia angielska i pedagogika, lektor języka angielskiego. Na Uniwersytecie WSB Merito pełni funkcję kierownika Studium Języków Obcych. W zawodzie anglisty pracuje od 1999 r. Odbyła roczny staż naukowy na University of...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
international school gdynia

O programie

Uwaga! Program studiów jest zgodny ze standardami kształcenia nauczycieli.

Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie

Budynek C - pokój 003
Aleja Grunwaldzka 238A
80-266 Gdańsk

E-mail: rekrut@gdansk.merito.pl
Tel.: 58 522 75 19

Godziny otwarcia:
  • pn-pt: 09:00 - 16:00
  • so: 09:00 - 13:00
Pobierz stronę do PDF