Co zyskujesz studiując administrację na Uniwersytecie WSB Merito?

Starannie dobraliśmy program kształcenia, korzystając z doświadczeń sprawdzonego grona wykładowców i uznanych partnerów instytucjonalnych. Kierowaliśmy się założeniem, że administracja współczesnego państwa powinna funkcjonować jak nowoczesne przedsiębiorstwo, świadczące usługi wysokiej jakości. Program studiów zawiera przedmioty nie tylko z zakresu prawa i administracji, ale także ekonomii, finansów czy zarządzania. Dzięki temu zostaniesz przygotowany zarówno do pracy w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Kadrę dydaktyczną stanowią między innymi osoby kierujące organami administracji publicznej, urzędnicy z długoletnim stażem, samorządowcy, radcy prawni, adwokaci oraz przedsiębiorcy.

 

 

Sposób realizacji studiów

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób:

 • tradycyjny - zajęcia na studiach tradycyjnych zrealizujesz spotykając się z wykładowcami i pozostałymi uczestnikami z grupy w salach wykładowych,
 • hybrydowy (wybrane specjalności) -  jest to połączenie zajęć online wraz z uczestnictwem w zajęciach na terenie uczelni. Kształcenie odbywa się poprzez internetowe platformy edukacyjne oraz w formie tradycyjnych zajęć w salach wykładowych. W celu wyboru tej formuły studiów podczas zapisu online na studia, wybierz formę studiów - niestacjonarny, a następnie w sposobie realizacji studiów - hybrydowy.

 

Elfa

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku jest członkiem ELFA, które liczy 150 członków z czterdziestu dziewięciu krajów i czterech kontynentów. ELFA jest wyjątkowym forum dyskusji i koordynacji edukacji prawniczej i badań naukowych, a także wymiany poglądów i dobrych praktyk między jej członkami. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku bierze aktywny udział w stymulowaniu wymiany informacji o wydarzeniach i działaniach akademickich organizowanych przez Członków ELFA. Wykorzystujemy to członkostwo jako użyteczne narzędzie, zarówno w odniesieniu do naszych pracowników, jak i studentów, ostatecznie wzmacniając współpracę między członkami ELFA. 

cover

Zajęcia prowadzą osoby kierujące organami administracji publicznej, urzędnicy z długoletnim stażem, samorządowcy, radcy prawni, adwokaci oraz  doświadczeni przedsiębiorcy. Już w trakcie studiów będziesz korzystać z nowoczesnego, specjalistycznego oprogramowania, dzięki czemu szybko i sprawnie zarządzisz projektami realizowanymi w urzędach administracji.

Książka
wiedza interdyscyplinarna
Laptop
wykształcenie pożądane w sektorze publicznym
Tryby
innowacyjne połączenie teorii z praktyką

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia.

do 11 marca
czesne już od
430 zł
363 zł
miesięcznie

Zapisując się do 11 marca, zyskujesz: 

 • 800 zł dzięki zniżce w czesnym, która jest rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego. 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 430 zł

 • jeśli jesteś naszym absolwentem(-tką), zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie rozliczana również przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego. 

Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej.

 

Promocja dotyczy oferty dostępnej w rekrutacji zimowej. 

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Wykorzystywać interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z takich dziedzin jak prawo, administracja i ekonomia w pracy zawodowej.
Dokonywać prawidłowej wykładni przepisów prawa oraz właściwie je stosować w ramach wszystkich form działania administracji.
Poprawnie sporządzisz decyzje administracyjne, odwołania, zażalenia, skargi i inne pisma w postępowaniu administracyjnym, sądowo - administracyjnym i egzekucyjnym w administracji.
Nauczysz się zarządzać projektami realizowanymi w urzędach administracji.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Administracja celno-skarbowa
Niestacjonarne Hybrydowe Od marca
od 451 zł 485 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 418 zł
Administracja publiczna
Niestacjonarne Hybrydowe Od marca
od 451 zł 485 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 418 zł
Administracja wymiaru sprawiedliwości
Niestacjonarne Hybrydowe
od 485 zł
Zarządzanie w administracji publicznej
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Hybrydowe
od 485 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.:

 • Prawoznawstwo
 • Nauki o administracji
 • Współczesne doktryny polityczne i prawne
 • Prawo administracyjne
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Organizację i zarządzanie w administracji publicznej
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Klaudia Skelnik
Rafał Majewski
Joanna Gręndzińska
Prof--Grzegorz-Gozdziewicz
Prof. dr hab. Kazimierz Lubiński
Dr Małgorzata Wróblewska
dr Anna Dalkowska
dr Piotr Bielski
dr Krzysztof Łokucijewski
dr Krzysztof Biernat
Patryk Łukasiak
dr_marta_ludzia
Małgorzata Daniela Strzelecka
dr Klaudia Skelnik

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji

opiekun merytoryczny kierunku Analityk Bezpieczeństwa Informacji (studia podyplomowe)

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, absolwentka studiów MBA zarządzanie bezpieczeństwem, mgr politologii w specjalizacji...

Dr Rafał Majewski

Prodziekan Wydziału Społeczno-Humanistycznego

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego - Wydziału Nauk Społecznych, magister politologii w zakresie przemian cywilizacyjnych. W 2005 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Od 2008 roku związany z...

Joanna Gręndzińska

Menedżer kierunku prawo i prawo w biznesie

Adwokat, mediator.  Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zastępca Sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku bieżącej kadencji. Członek Rady Konsultacyjnej przy Centrum Mediacji Naczelnej Rady...

Prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych. Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie im. Adama  Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach odbył aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. Od 1971 r. do 2019 roku pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w latach...

Prof. dr hab. Kazimierz Lubiński

Emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez wiele lat kierował Katedrą Postępowania Cywilnego. Obecnie jest profesorem Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Wybitny procesualista o ogromnym dorobku naukowym z zakresu postępowania cywilnego, organizacji i...

Dr Małgorzata Wróblewska

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa finansowego. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół międzynarodowego prawa podatkowego, w szczególności regulacji podatkowych Światowej...

dr Anna Dalkowska

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, doktor nauk prawnych, była Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Redaktor Naczelny kwartalnika „Probacja i „Nieruchomości”

dr Piotr Bielski

Wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Specjalista z zakresu prawa handlowego, prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prawa rynku kapitałowego i papierów wartościowych, prawa transportowego, prawa ochrony konsumentów oraz...

dr Krzysztof Łokucijewski

Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku, wcześniej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, następnie Wydziału Prawa Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni. W latach 1992-93 stypendysta Fundacji Sorosa i brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na...

dr Krzysztof Biernat

Wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie budowlanym  i prawie inwestycji rzeczowych. Posiada blisko 20 lat doświadczeń zawodowych w zakresie obsługi przedsiębiorstw polskich i zagranicznych zdobytych w trakcie pracy w...

Dr Patryk Łukasiak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskał tytuły zawodowe magistra prawa oraz magistra administracji. Stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czynny...

dr Marta Kowalczyk-Ludzia

Doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego i Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie. Konsultant prawny w placówkach medycznych. Audytor Wiodący Systemu Zarządzania...

Małgorzata Daniela Strzelecka

Adwokat od 2007 roku, członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Skarbnik Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku bieżącej kadencji. Wykładowca i egzaminator w ramach Komisji Egzaminacyjnych powoływanych do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w latach 2014 – 2022. Wykładowca...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie

Budynek C - pokój 003
Aleja Grunwaldzka 238A
80-266 Gdańsk

E-mail: rekrut@gdansk.merito.pl
Tel.: 58 522 75 19

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 09:00 - 16:00
 • so: 09:00 - 13:00
Pobierz stronę do PDF