Opis szkolenia

 

Szkolenie pozwala poznać metody analityczne oraz jedne z najważniejszych narzędzi w analizie i prezentacji danych,
czyli program Microsoft Excel. Szkolenie wprowadza w podstawy języka DAX,
języka M oraz języka programowania makr – Visual Basic.
Rozwinięciem tego wprowadzenia są osobne, tematyczne, dedykowane szkolenia.
Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów, gdzie stawiamy nacisk nie tylko na wykorzystanie i poznanie samych narzędzi, ale w szczególności prezentujemy możliwości wykorzystania ich w praktyce.
W ramach tego szkolenia poznajemy dodatkowe narzędzia wspomagające analizę danych (PowerQuery, VBA, Solver).

studia online

Dlaczego warto?

 

 •  Podwyższenie poziomu wiedzy z zakresu obsługi programu Excel.
 • Zadania, które dotychczas zajmowały czasami kilka dni będzie
  można wykonać w kilka minut, co przełoży się na efektywniejszą pracę.
 • Nabycie umiejętności posługiwania się potężnymi narzędziami Excel.
 • Automatyzacja powtarzalnych procesów.
 • Wymiana doświadczeń i problemów z innymi uczestnikami szkolenia.
 • Zdobycie praktycznych rozwiązań gotowych do wykorzystania w codziennej pracy.
   
studia online

Forma szkolenia

Organizacja
Mała grupa szkoleniowa
Hantel
Intensywne ćwiczenia
Palec
Praktyczne wskazówki

Cele szkolenia

 • Uporządkowanie dotychczasowej wiedzy z obsługi programu MS Excel.
 • Optymalizacja wykonywania zadań związanych z analizą danych.
 • Zwiększenie wiedzy uczestników dotyczącej pracy z programem MS Excel.
 • Poznanie rozwiązań problemów napotykanych w programowaniu arkuszy kalkulacyjnych.
   

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest dla analityków, księgowych, kosztorysantów, wszystkich osób, które w zakresie wykonywanych zadań dokonują obliczeń, tworzenia statystyk, czy tworzą oferty i kalkulacje.
Do udziału w tym szkoleniu wymagana jest znajomość programu MS Excel na poziomie średniozaawansowanym.

Jak szkolimy?

 • 16 h dydaktycznych szkolenia prowadzonego przez wykwalifikowanego praktyka.
 • Stawiamy na praktykę, dlatego cały kurs zostanie przeprowadzony w sali komputerowej.
 • Otrzymasz materiały szkoleniowe w formie online. 
 • Na koniec kursu otrzymasz certyfikat.