INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Inkubator funkcjonuje w ramach projektu: „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

 

 

Uczestnicy Projektu korzystający z usług Inkubatora Przedsiębiorczości będą mogli:
•    bezpłatnie podnieść swoje kompetencje i umiejętności społeczne poprzez certyfikowane szkolenia,
•    nawiązać współpracę z wykwalifikowanymi trenerami biznesu,
•    zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą tajników funkcjonowania biznesu,
•    stworzyć biznesplan przy wsparciu kadry projektu,
•    uzyskać dotację na utworzenie działalności gospodarczej,
•    zdobyć certyfikat uczestnictwa w projekcie. 
Dodatkowo, każdy uczestnik projektu otrzyma bezpłatne materiały szkoleniowe oraz gadżety.

 

Nabór otwarty!

 

Chęć uczestnictwa w projekcie można zgłaszać w okresie 20.04–31.05.2023 r. (udział jest bezpłatny).
Uczestnikami Inkubatora mogą być wyłącznie studenci:
•    posiadający orzeczenie o niepełnosprawności zamierzający rozpocząć prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej osób fizycznych, 

•    prowadzący taką działalność przez czas nie dłuższy niż 24 miesiące przed dniem złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego, klauzuli RODO oraz oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych i przesyłanie ich na adres email: cbir@wsb.gda.pl lub bezpośrednie dostarczenie do biura projektu, mieszczącego się przy Al. Grunwaldzkiej 238 A, pokój A316

 

Dokumenty:
•    Formularz rekrutacyjny
•    Klauzula RODO
•    Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Projekt „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” jest projektem badawczym. Polega na przygotowaniu kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu rehabilitacji zawodowej nowych lub zmodyfikowanych instrumentów wsparcia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, mającej na celu zapewnienie im możliwie samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz środowisku pracy.

Główna strona projektu: https://wlaczeniewylaczonych.pl/


Czytaj więcej