Wydział Biznesu, Wydział Prawa i Administracji i Wydział Zdrowia Uniwersytetu WSB Merito Gdańsk i Gdynia zaprasza do udziału w Studenckim Forum Branżowo-Naukowym nt.

 

Współczesne wyzwania cywilizacyjne

 

Wydarzenie skierowane jest do kół naukowych, studentów i dydaktyków oraz przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego. Celem interdyscyplinarnej konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń i refleksji osób zainteresowanych proponowaną problematyką.

 

Gdzie i kiedy?

25 października, środa

Gdański Park Naukowo–Technologiczny

ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

 

Spotkanie będzie realizowane w trzech obszarach panelowych:

  • panel studencki - adresatami są studenci działający w kołach naukowych. Celem organizacji panelu jest umożliwienie studentom dzielenia się swoimi doświadczeniami oraz wspólne wypracowanie nowych metod i obszarów współpracy.

  • panel dydaktyczny - skierowany jest do kadry dydaktycznej grupy WSB Merito, chcąc umożliwić jej przedstawicielom podzielenie się efektami pracy własnej – dydaktycznej, badawczej i naukowej.

  • panel biznesowy - dedykowany jest interesariuszom zewnętrznym, którzy chcą się zaangażować w realizację dydaktycznych projektów wdrożeniowych. Są to projekty na zasadach non-profit realizowane przez studentów, a dedykowane otoczeniu społeczno-gospodarczemu.

 

Dowiedz się więcej

 

Czytaj więcej