W opublikowanym przez miesięcznik „Perspektywy” 22. ogólnopolskim rankingu uczelni niepublicznych Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku została uczelnią nr 1 w Trójmieście. 

 

Ranking Perspektyw uwzględnia sześć kryteriów:

  • sukcesy absolwentów na rynku pracy,
  • innowacyjność i współpracę z biznesem,
  • potencjał dydaktyczny,
  • prestiż,
  • umiędzynarodowienie,
  • siłę naukową.

 

Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i transparentnych rankingów edukacyjnych. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości "IREG Approved".

 

Metodologię rankingu Perspektyw opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

 

Pełna lista rankingu uczelni niepublicznych znajduje się tutaj.

Czytaj więcej