Spotkanie, wykład. Prowadzący i audytorium

Seminarium doktorskie

Seminarium doktorskie to szkolenie prowadzone przez Federację Naukową WSB-DSW Merito.

Jego celem jest przygotowanie, zaplanowanie i realizacja badania naukowego, którego efektem może być rozprawa doktorska.


tryb: on-line
liczba godzin w semestrze: 15
liczba semestrów: 1-8
koszt szkolenia: 1 rata - 2800 zł semestr,
2 raty - 3000 zł semestr

Kolejna rekrutacja we wrześniu 2024 r.

Do kogo kierowany jest kurs?

Szkolenie seminarium doktorskie kierowane jest do wszystkich osób, które posiadają wykształcenie wyższe magisterskie oraz zamierzają uzyskać stopień naukowy doktora w dyscyplinach: pedagogika; psychologia; ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki o komunikacji społecznej i mediach; nauki o bezpieczeństwie, językoznawstwo, nauki o kulturze fizycznej. 


W ramach seminarium doktorskiego prowadzonego w trybie „jeden na jeden”, osoby uczestniczące w kursie uzyskają możliwość bezpośredniej współpracy z opiekunem lub opiekunką naukową. Celem kooperacji będzie przygotowanie, zaplanowanie i realizacja badania naukowego, którego efektem może być rozprawa doktorska.

Kto prowadzi seminaria?

Opiekunami naukowymi będą pracownicy z Uniwersytetów WSB Merito oraz Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW, doświadczeni badacze z dyscyplin naukowych, w których Federacja posiada uprawnienia doktorskie. Ponad 40 osób, z grona akademików  skupionych w Federacji Naukowej WSB-DSW Merito, gotowych jest do współpracy naukowej i dydaktycznej w ramach seminarium doktorskiego.

Kiedy będą realizowane i w jakiej formule?

Seminaria doktorskie będą prowadzone w formule spotkań on-line. W trakcie każdego semestru przewidziano 15 godzin pracy z opiekunem naukowym. Terminy spotkań będą ustalane indywidualnie.

Dlaczego warto wziąć udział?

Ustawowy tryb eksternistyczny jako droga do uzyskania stopnia naukowego doktora zakłada uruchomienie procedury nadania stopnia wraz ze złożeniem gotowej rozprawy doktorskiej. Jednak osiągniecie tego etapu wymaga czasu, pracy pod opieką osoby z odpowiednim doświadczeniem akademickim oraz dorobkiem naukowym. Kurs seminarium doktorskie stwarza możliwości realizacji pomysłów badawczych w dogodnych warunkach oraz indywidualnym tempie.

W ramach kursu będą realizowane także seminaria tematyczne (w formule on-line) dotyczące warsztatu pracy badawczej.

Kontakt

Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o kontakt przez e-mail: seminarium@federacja.merito.pl.

Zapisy trwały do 20 lutego 2024 r. Informacje o przyjęciu na szkolenie Seminarium doktorskie zostaną przekazane do 14 marca 2024 r.

Kolejna rekrutacja zostanie uruchomiona we wrześniu 2024 r.