29 lipca Federacja WSB-DSW otrzymała informacje o wynikach ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021. Decyzją Ministra Edukacji i Nauki aż 6 dyscyplin otrzymało wysokie kategorie, uprawniające do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego.  

 

Dyscyplina naukowa  

Przyznana kategoria naukowa  

Ekonomia i finanse  

A  

Pedagogika  

A  

Nauki o zarządzaniu i jakości  

A  

Nauki o komunikacji społecznej i mediach  

A  

Językoznawstwo  

A  

Nauki o kulturze fizycznej  

B+  

Nauki o bezpieczeństwie  

B+*

 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w dyscyplinach w których Federacja uzyskała kategorie A nikomu w Polsce nie przyznano kategorii A+.  

Wyniki ewaluacji Federacji Naukowej WSB-DSW (pierwszej tego typu jednostki w Polsce) to ukoronowanie wieloletnich prac niemal 200 pracowników naukowych. To też efekt konsekwencji i zaangażowania, a także powód do dumy dla całej społeczności WSB i DSW.  

 

*W ramach dyscypliny Nauki o bezpieczeństwie został złożony do Ministra Edukacji i Nauki wniosek o ponowną ocenę. Ministerstwo po ponownym rozpatrzeniu sprawy nadało dyscyplinie kategorię naukową B+, dzięki której Federacja Naukowa WSB-DSW będzie mogła nadawać stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego w tej dyscyplinie.  

 

Od początku swego istnienia – czyli od 2019 roku, Federacja realizuje misję łączenia potencjału naukowego Wyższych Szkół Bankowych i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Przez te lata pracownicy Federacji zrealizowali komercyjne usługi badawcze o wartości niemal 4 mln zł, pozyskali 14 grantów i zdobyli ponad 20 000 punktów za publikacje.  

Czytaj więcej