28 września 2023 r. Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Bezpieczeństwie Federacji Akademii Wojskowych nadała dr Miłoszowi Gacowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego była monografia naukowa pt. „Państwa nadbałtyckie w polityce bezpieczeństwa morskiego NATO”. To wielki sukces zarówno dra hab. Miłosza Gaca, jak i całej dyscypliny naukowej nauki o bezpieczeństwie w Federacji Naukowej WSB-DSW Merito.

 

Serdecznie gratulujemy awansu naukowego!

Czytaj więcej