Program studiów

Program studiów podyplomowych dla kierunku Psychologia reklamy i komunikacji.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 140
Liczba zjazdów: 14
Liczba semestrów: 2
Psychologia reklamy
(65 godz.)
 • Wstęp do psychologii 
 • Procesy poznawcze-nastrój, emocje 
 • Psychologia społeczna i poznawcza w reklamie
 • Psychologia mediów
Komunikacja marketingowa
(25 godz.)
 • Budowanie strategii komunikacyjnej 
 • Public relations
Współczesny konsument
(50 godz.)
 • Promocje konsumenckie i perswazyjność reklamy 
 • Zachowania konsumenckie 
 • Motywacja i postawy konsumentów
Forma zaliczenia
 • Zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów,
 • zaliczenie egzaminu końcowego obejmującego cały zakres studiów.