Co zyskujesz, studiując zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?

lic_sesjalato_17
 • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności poszukiwane na rynku pracy – program studiów konsultujemy i modyfikujemy na bieżąco z otoczeniem biznesowym. 
 • Zyskasz stały dostęp do platformy Moodle, na której znajdują się materiały wykładowe i ćwiczeniowe. Bezpośredni kontakt z praktykami dzięki którym poznasz różne profesje, w których umiejętności zdobywane podczas studiów znajdują zastosowanie.
 • Weźmiesz udział w wizytach studyjnych dla studentów w znanych organizacjach. Zrealizujesz zajęcia przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania (m.in. GRETL, Sage Symfonia Kadry i Pace, gry decyzyjnej/menedżerskiej). Będziesz mógł udzielać się w Kole Naukowym. Będziesz mógł uczestniczyć w programach międzynarodowej wymiany studentów (Erasmus). 
sposób realizacji studiów: hybrydowy
Studia hybrydowe
 
 • Zajęcia ćwiczeniowe zrealizujesz na uczelni, a wykłady – online, na platformie MS Teams, w czasie których z wykładowcami i kolegami z grupy kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). Dodatkowo skorzystasz z materiałów zamieszczanych na platformie Moodle, w dogodnym dla Ciebie czasie (asynchronicznie).
 • Lektoraty oraz seminaria dyplomowe, które odbywają się w wybrane piątki (w godzinach popołudniowych i wieczornych), również są realizowane w formule zdalnej (online).
sposób realizacji studiów: online
Studia online

 

 • Zajęcia realizujesz głównie w oparciu o materiały zamieszczone na platformie Moodle, dzięki której masz dostęp do niezbędnych materiałów, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W nauce pomogą Ci także quizy, zadania, testy i projekt y. Z innymi studentami spotkasz się dwa razy w ciągu semestru na zajęciach na uczelni. Udział w tych zajęciach jest obowiązkowy

 • Studiujesz zgodnie z harmonogramem semestru, który wskaże Ci przedmioty (kursy) do zrealizowania i zaliczenia w określonym terminie.

 • Zaliczenia i egzaminy odbywają we wskazanym terminie (mogą się odbywać w siedzibie uczelni lub na platformie Moodle). Wszystkie egzaminy semestralne realizowane są w ustalonym terminie w salach Uniwersytetu WSB Merito.  

Uścisk dłoni
zawód pożadany na rynku pracy
nabywanie umiejętności zespołowych
Dyplom
możliwość zdobycia wielu certyfikatów
Krawat
wymiana doświadczenia z praktykami

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 26 czerwca
czesne już od
379 zł
312 zł
miesięcznie

Zapisując się do 26 czerwca, zyskujesz: 

 • 800 zł dzięki zniżce w czesnym, która na studiach I stopnia rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego.
 • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł.
 • Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego. 

 • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł.

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 312 zł/mies. 

Opinie

"Jeżeli chcesz efektywnie zarządzać zespołem, wykorzystywać w praktyce narzędzia marketingowe i umiejętnie oceniać szanse przedsiębiorstwa na rynku – wybierz zarządzanie. Moi studenci uczą się poprzez działanie, analizowanie realnych problemów firm, symulacje i omawianie case studies. Zajęcia są dynamiczne: to okazja do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń z przedstawicielami
biznesu. Kto lepiej niż oni wie, z jakimi wyzwaniami zarządczymi borykają się menedżerowie na co dzień? Kierunek ten to także styczność z nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w edukacji – e-learning, blended-learning – jak również interaktywnymi grami zespołowymi.
Nauka na Uniwersytecie WSB Merito to możliwość skorzystania ze specjalistycznego oprogramowania. Masz szansę zdobyć wyjątkowe certyfikaty (możesz liczyć na wsparcie funduszy unijnych w ramach projektów realizowanych na Uniwersytecie WSB Merito). Dzięki zaangażowaniu uczelni w upraktycznienie studiów będziesz miał możliwość współpracy z firmami z sektora prywatnego, m.in. z CPP Toruń Pacific (producent płatków śniadaniowych Nestle), w ramach programu Yes4Yeti. Wierzę, że studia na kierunku zarządzanie zainspirują Cię do działania i rozwiną Twój potencjał."

dr Tomasz Janicki

Wykładowca Uniwersytetu WSB Merito

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi.
Oceniać skutki podejmowania decyzji i przedsięwzięć.
Funkcjonować w zespole skutecznie komunikujesz się, negocjujesz i przekonujesz.
Analizować zgromadzone informacje i dane, na podstawie których podejmujesz decyzje o charakterze operacyjnym, jak i strategicznym w szczególności związane bezpośrednio z procesami zarządzania.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
International Business
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 391 zł 458 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 391 zł
Marketing, sprzedaż i PR
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 391 zł 458 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 391 zł
Zarządzanie marką
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 391 zł 458 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 391 zł
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Niestacjonarne Stacjonarne Online Hybrydowe
od 391 zł 458 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 391 zł
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Niestacjonarne Stacjonarne Online Hybrydowe
od 391 zł 458 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 391 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać.

Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr hab. Lech Nieżurawski prof. UWSB Merito
Joanna Nieżurawska-Zając
irena Paczkowska (1).jpg
prof. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz

Profesor nauk ekonomicznych, ekspert w obszarze zarządzania konkurencyjnością przedsiębiorstw, zarządzania wiedzą, teorii decyzji oraz współtwórca koncepcji zarządzania pozytywnym potencjałem organizacji. Autor i redaktor oryginalnych pozycji książkowych z tego zakresu. Laureat...

dr hab. Lech Nieżurawski prof. UWSB Merito

Profesor L. Nieżurawski od początku swojej pracy zawodowej uczestniczył w badaniach rozwiązujących węzłowe i resortowe problemy badawcze a później w projektach badawczych KBN. Posiada  poważny dorobek w badaniach nad podstawowymi problemami zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym...

dr Tomasz Janicki

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, menedżer kierunku: Zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu i na Uniwersytecie WSB Merito w Bydgoszczy oraz adiunkt w Katedrze Zarządzania Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu. Ekspert ds. oceny projektów (w tym biznesplanów i...

dr Tomasz Marcysiak

Socjolog, wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Bydgoszczy. Ekspert w zakresie badań przemian zachodzących na obszarach wiejskich. Metodami socjologii jakościowej bada postawy przedsiębiorcze mieszkańców wsi, kulturę ludową oraz strategie zawodowe i aspiracje edukacyjne młodzieży i...

dr Joanna Nieżurawska

Dr Joanna Nieżurawska jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, trenerem w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi wykonawcą i uczestnikiem wielu projektów, w tym unijnych. Stażystka m.in: Laurea University (Finlandia), Polytechnic Institute of  Setubal...

mgr inż. Grzegorz Osiński

Specjalista z zakresu informatyki, wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu od 2002 roku. Zajmuje się nauczaniem przedmiotów związanych z zastosowaniem technologii informatycznych w zarządzaniu firmą. Wykładowca zastosowań informatyki w biznesie, zarządzaniu projektami,...

Irena Paczkowska

Przedsiębiorca, konsultant biznesowy, mediator stały (wpisana na listy mediatorów w Sądach Okręgowych w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku), certyfikowany trener zmian, certyfikowany trener FRIS®, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie WSB Merito Toruniu i Bydgoszczy. Prezes Stowarzyszenia...

mgr Agnieszka Abramczyk

Absolwentka zarządzania (specjalność Psychologia w zarządzaniu i Negocjacje w usługach finansowych). Ukończyła również studia podyplomowe z Negocjacji i mediacji oraz Prawa handlowego. Przedsiębiorca - właścicielka firmy „Porozumienie AB”, w ramach której prowadzi szkolenia z...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Studiuj drugi kierunek:

Chcesz zdobyć drugi zawód lub dodatkowe kompetencje potwierdzone dyplomem licencjata, inżyniera lub magistra uniwersytetu cenionego przez pracodawców? Jeśli jesteś studentem na dowolnym kierunku i roku, w dowolnej uczelni - to oferta dla Ciebie.

Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Informacji i Rekrutacji studia I stopnia, jednolite studia magisterskie, studia II stopnia

Budynek A, pokój nr A001
ul. Fordońska 74
85-719 Bydgoszcz

Godziny otwarcia:
 • pn: 08:00 - 16:00
 • wt: 10:00 - 17:00
 • śr: 08:00 - 16:00
 • cz: 10:00 - 16:00
 • pt: 08:00 - 15:00
Pobierz stronę do PDF