Studiuj drugi kierunek za połowę ceny!

Chcesz zdobyć drugi zawód lub dodatkowe kompetencje potwierdzone dyplomem uczelni cenionej przez pracodawców?

Jeśli jesteś studentem pierwszego lub drugiego roku jakiejkolwiek uczelni wyższej – to oferta dla Ciebie. Na Uniwersytecie WSB Merito Bydgoszcz możesz studiować drugi kierunek studiów za połowę jego ceny. Musisz tylko dostarczyć zaświadczenie, że studiujesz.

Co zyskujesz, studiując drugi kierunek na Uniwersytecie WSB Merito Bydgoszcz?

szersze kompetencje
dodatkową specjalizację
dyplom uczelni cenionej przez pracodawców
drugi zawód

Zasady rekrutacji

Osoby, które chcą zapisać się na drugi kierunek studiów proszone są o kontakt z Biurem Informacji i Rekrutacji. Dla każdej z osób zaprojektowana zostanie optymalna ścieżka studiów w oparciu o program kierunku podstawowego.

O możliwość podjęcia nauki na drugim kierunku może ubiegać się  kandydat, który podejmie naukę na drugim kierunku od I semestru oraz będzie na podstawowym kierunku studiów na Uniwersytecie WSB Merito Bydgoszcz lub innej uczelni przynajmniej przez rok od rozpoczęcia studiów na Uniwersytecie WSB Merito Bydgoszcz na drugim kierunku. Promocja nie dotyczy osób, które podejmują naukę na drugim kierunku studiów na semestrze wyższym niż 1 semestr, a także studentów przebywających na urlopie od zajęć na kierunku podstawowym.