Co zyskujesz, studiując administrację na Uniwersytecie WSB Merito?

 • Od lat specjalizujemy się we wszechstronnym kształceniu kadr urzędniczych, zarówno na potrzeby administracji publicznej, jak i niepublicznej.
 • Starannie dobraliśmy program kształcenia, korzystając z doświadczeń sprawdzonego grona wykładowców i uznanych partnerów instytucjonalnych. Kierowaliśmy się założeniem, że administracja współczesnego państwa powinna funkcjonować jak nowoczesne przedsiębiorstwo, świadczące usługi wysokiej jakości.
 • Program studiów zawiera przedmioty nie tylko z zakresu prawa i administracji, ale także ekonomii, finansów czy zarządzania. Dzięki temu zostaniesz przygotowany  zarówno do pracy w sektorze publicznym, jak i prywatnym.
 • Kadrę dydaktyczną stanowią między innymi osoby kierujące organami administracji publicznej, urzędnicy z długoletnim stażem, samorządowcy, radcy prawni, adwokaci oraz przedsiębiorcy.
 • W trakcie zajęć wykorzystujemy nowoczesne oprogramowanie wspomagające funkcjonowanie współczesnej administracji. Przygotujemy Cię do egzaminu na Certyfikat EPP e-Urzędnik (e-Clerk).
 • Stwarzamy możliwość odbycia praktyk i staży u naszych partnerów instytucjonalnych w kraju, a także zdobycia bezcennych doświadczeń zagranicznych w ramach programu Erasmus.
 • Masz możliwość kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia na Uniwersytecie WSB Merito Bydgoszcz, na przykład na kierunku finansowo-prawnym lub zarządzaniu (specjalność zarządzanie administracją publiczną), a także na specjalistycznych studiach podyplomowych (administracja samorządowa, zarządzanie administracją publiczną).
Studia hybrydowe
 
 • Zajęcia ćwiczeniowe zrealizujesz na uczelni, a wykłady – online, na platformie MS Teams, w czasie których z wykładowcami i kolegami z grupy kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). Dodatkowo skorzystasz z materiałów zamieszczanych na platformie Moodle, w dogodnym dla Ciebie czasie (asynchronicznie).
zdalna8
 • Lektoraty oraz seminaria dyplomowe, które odbywają się w wybrane piątki (w godzinach popołudniowych i wieczornych), również są realizowane w formule zdalnej (online).

 

Tryby
specjalistyczne oprogramowanie - Systemy Informacji Prawnej LEX i Legalis
Uścisk dłoni
wykształcenie pożądane w sektorze publicznym
Książki
warsztaty w zakresie tworzenia i stosowania prawa
Krawat
profesjonalna kadra

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 26 czerwca
czesne już od
379 zł
312 zł
miesięcznie

Zapisując się do 26 czerwca, zyskujesz:

 • 800 zł dzięki zniżce w czesnym, która na studiach I stopnia rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego.
 • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł.
 • Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego.
 • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł.


Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 312 zł/mies.

Opinie

Edyta Szynkiewicz, studentka Uniwersytetu WSB Merito

"Decyzję o wyborze Uniwersytetu WSB Merito podjęłam w oparciu o rekomendacje ze strony zaufanych znajomych, którzy polecili mi tę uczelnię jako instytucję doskonale odpowiadającą potrzebom osób aktywnych zawodowo. Wybrałam administrację, ponieważ dążyłam do uzyskania kluczowych kompetencji i wiedzy, niezbędnych do efektywnego działania w sektorze administracji publicznej. 

Uczelnia spełniła moje oczekiwania na wielu poziomach, zapewniając dogodne warunki do nauki i równoczesnego utrzymania aktywności zawodowej. Polecam Uniwersytet WSB Merito wszystkim tym, którzy poszukują edukacji na najwyższym poziomie i pragną zdobyć cenione na współczesnym rynku pracy umiejętności".

Edyta Szynkiewicz

studentka administracji na Uniwersytecie WSB Merito

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Prawidłowo tworzyć i stosować przepisy prawa na podstawie konkretnych przypadków. Prowadzić i skutecznie uczestniczyć w postępowaniach prawnych (administracyjnym, cywilnym, podatkowym, sądowoadministracyjnym).
Przygotowywać projekty pism i umów występujących w ramach wszystkich form działania administracji.
Stosować zasady etykiety służbowej, pracować w zespole i pod presją czasu.
Zarządzać projektami realizowanymi w urzędach administracji.
Korzystać z nowoczesnego oprogamowania wspomagającego funkcjonowanie współczesnej administracji.
Rozpocząć i skutecznie prowadzić własną działalność gospodarczą.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Administracja celno-skarbowa
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 312 zł 379 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 312 zł
Administracja publiczna
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 312 zł 379 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 312 zł
Administracja w egzekucji i windykacji
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 312 zł 379 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 312 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać. 

Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr hab. Maria Dragun-Gertner, prof. UWSB Merito w Toruniu
dr Jan Głuchowski
dr Jacek Patyk
dr Ewa Jankowska
Renata Kozioł
dr hab. Jolanta Maria Ciak, prof. UWSB Merito

Dr hab. nauk ekonomicznych, prof. UWSB Merito, Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów na Wydziale Zarządzania i Finansów Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse...

dr hab. Maria Dragun-Gertner, prof. UWSB Merito w Toruniu

Profesor Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu od 2001. W latach 1973-2015 pracowała na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, od 1998 na stanowisku profesora. Od 2002 kierownik Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. W latach 1991-2000 była zatrudniona w Ministerstwie Transportu i Gospodarki...

prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski

Ukończył studia na Wydziale Morskim w Sopocie. Bezpośrednio po studiach podjął pracę jako asystent na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, gdzie uzyskał stopień doktora nauk prawnych i zrobił habilitację z ekonomii. Następnie został belwederskim profesorem nadzwyczajnym...

dr hab. Jacek Patyk, prof. UWSB Merito w Toruniu

Radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu w Instytucie Finansów, wykładowca Executive MBA na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie prawa podatkowego. Prof. Jacek...

dr hab. Robert Gawłowski, prof. UWSB Merito

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, a także Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Laureat prestiżowego konkursu na najlepsze prace doktorskie z zakresu samorządu terytorialnego czasopisma „Samorząd Terytorialny” Wydawnictwa...

dr Ewa Jankowska

Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni pracownik naukowo - dydaktyczny, adiunkt w Instytucie Finansów i Ekonomii Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu. Zainteresowania naukowe: ekonomia dobrobytu, badania jakości i poziomu życia, bezpieczeństwo ekonomiczne.
 

dr Jarosław Krajewski

Absolwent Zarządzania o specjalności Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, doktor nauk ekonomicznych. Autor kilkunastu artykułów z zakresu szeroko pojętych metod ilościowych. W praktyce gospodarczej posiada doświadczenie jako administrator baz danych, wdrożeniowiec dedykowanych...

dr Paweł Machalski

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce; absolwent Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zróżnicowane zainteresowania naukowe obejmują m.in. systemy polityczne państw współczesnych,...

dr Tomasz Marcysiak

Socjolog, wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Bydgoszczy. Ekspert w zakresie badań przemian zachodzących na obszarach wiejskich. Metodami socjologii jakościowej bada postawy przedsiębiorcze mieszkańców wsi, kulturę ludową oraz strategie zawodowe i aspiracje edukacyjne młodzieży i...

dr Michał Szewczyk

Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych na Wydziale Finansów i Zarządzania Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu, radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu oraz stały mediator sądowy. W 2011 r. ukończył...

Katarzyna Bartkowiak

Radca prawny, pracownik dydaktyczny na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów podyplomowych z zakresu organizacji i techniki handlu...

Paweł Idźkowski

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, wspólnik zarządzający w IP Legal Kancelaria Radców Prawnych Paweł Idźkowski Agnieszka Pęsiek s.c. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz...

Renata Kozioł

Radca prawny oraz pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym, prawie administracyjnym oraz prawie Unii Europejskiej. Prowadzi zajęcia i szkolenia na wielu uczelniach, dla instytucji samorządowych oraz...

Michał Trempała

Absolwent prawa i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę zawodową rozpoczął w banku. W latach 2011-2016  zastępca naczelnika...

Dominika Zielińska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, którą ukończyła uzyskując pozytywny wynik z egzaminu zawodowego w 2016 r. Od 2016 r. wpisana na listę radców prawnych...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Chcesz zdobyć drugi zawód lub dodatkowe kompetencje potwierdzone dyplomem licencjata, inżyniera lub magistra uniwersytetu cenionego przez pracodawców? Jeśli jesteś studentem na dowolnym kierunku i roku, w dowolnej uczelni - to oferta dla Ciebie. Obecni studenci studiów I i II stopnia Uniwersytetu WSB Merito Bydgoszcz mogą studiować wybrany przez siebie kierunek studiów na korzystnych warunkach finansowych.

 

 

 

 

Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Informacji i Rekrutacji studia I stopnia, jednolite studia magisterskie, studia II stopnia

Budynek A, pokój nr A001
ul. Fordońska 74
85-719 Bydgoszcz

Godziny otwarcia:
 • pn: 08:00 - 16:00
 • wt: 10:00 - 17:00
 • śr: 08:00 - 16:00
 • cz: 10:00 - 16:00
 • pt: 08:00 - 15:00
Pobierz stronę do PDF