Co zyskujesz, wybierając zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?

 • Studiujesz na kierunku, który otrzymał wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA).
 • Na zajęciach omawiasz rzeczywiste problemy zarządcze i case studies oraz przygotowujesz projekty.
 • Zdobywasz wiedzę z zarządzania strategicznego i procesami.
 • Bierzesz udział w zajęciach z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowanie, m.in. GRETL, generatorów wniosków aplikacyjnych i systemów zarządzania treścią CMS.
 • Uczestniczysz w wizytach studyjnych w znanych organizacjach i firmach z regionu, np. w Henkell & Co. Polska Sp. z o.o. i Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 S.A..
 • Jeśli wcześniej studiowałeś inny kierunek, możesz wziąć udział w uzupełniających zajęciach z podstaw wiedzy o zarządzaniu.
 • Możesz skorzystać z licznych ofert staży i praktyk studenckich w firmach partnerskich.
 • Bierzesz udział w certyfikowanych szkoleniach.
 • Możliwość wyjazdu na studia lub praktyki do zagranicznych uczelni w ramach programu Erasmus+.

 

Poleć znajomemu studia na Uniwersytecie WSB Merito w Bydgoszczy, zyskaj 10% zniżki w czesnym. Szczegóły, BON do pobrania:

 

BON

sposób realizacji studiów: hybrydowy
Studia hybrydowe
 
 • Zajęcia ćwiczeniowe zrealizujesz na uczelni, a wykłady – online, na platformie MS Teams, w czasie których z wykładowcami i kolegami z grupy kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). Dodatkowo skorzystasz z materiałów zamieszczanych na platformie Moodle, w dogodnym dla Ciebie czasie (asynchronicznie).
 • Lektoraty oraz seminaria dyplomowe, które odbywają się w wybrane piątki (w godzinach popołudniowych i wieczornych), również są realizowane w formule zdalnej (online).
sposób realizacji studiów: online
Studia online

 

 • Zajęcia realizujesz głównie w oparciu o materiały zamieszczone na platformie Moodle, dzięki której masz dostęp do niezbędnych materiałów, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W nauce pomogą Ci także quizy, zadania, testy i projekt y. Z innymi studentami spotkasz się dwa razy w ciągu semestru na zajęciach na uczelni. Udział w tych zajęciach jest obowiązkowy

 • Studiujesz zgodnie z harmonogramem semestru, który wskaże Ci przedmioty (kursy) do zrealizowania i zaliczenia w określonym terminie.

 • Zaliczenia i egzaminy odbywają we wskazanym terminie (mogą się odbywać w siedzibie uczelni lub na platformie Moodle). Wszystkie egzaminy semestralne realizowane są w ustalonym terminie w salach Uniwersytetu WSB Merito.  

Uścisk dłoni
wizyty studyjne
Folder
oferty staży i praktyk
Dyplom
certyfikowane szkolenia
Organizacja
duża liczba praktyków

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 31 lipca
czesne już od
400 zł
366 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz

 • 800 zł dzięki zniżce w czesnym, która na studiach II stopnia i II stopnia z podyplomowymi rozliczana jest przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego. 

 • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł. 

 • Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie rozliczana przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego. 
 • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł.

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 366 zł/mies. 

Opinie

Studiuj na Uniwersytecie WSB Merito! Sprawdź opinie naszych studentów.

Wybrałam zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito, bowiem fascynuje mnie praca z ludźmi, kształtowanie relacji oraz samorozwój. Jestem przekonana, że studia w tym obszarze umożliwią mi zdobycie wielu praktycznych umiejętności, które znajdą zastosowanie w rzeczywistym środowisku biznesowym. Wsparcie wykładowców-praktyków stanowi dodatkowy atut w mojej edukacyjnej podróży.  
 
Co szczególnie przyciąga mnie do tej uczelni, to możliwość swobodnego wyrażania własnych poglądów na różnorodne tematy. Wierzę, że wszelkie wypowiedzi są brane pod uwagę bez uprzedzeń, co sprawia, że czuję się ceniona jako aktywny uczestnik dyskusji. Zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania, w połączeniu z aktywnym udziałem w życiu akademickim jako starosta, napawa mnie optymizmem. Jestem pewna, że dzięki temu będę lepiej przygotowana do wyzwań stojących przede mną zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. 

Barbara Kołatka

studentka Uniwersytetu WSB Merito

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Stosować współczesne koncepcje zarządzania organizacjami.
Identyfikować i modelować przebieg wybranych procesów w organizacji.
Prowadzić negocjacje.
Tworzyć biznesplany.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Design w biznesie
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 468 zł 502 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 468 zł
Digital Marketing
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 468 zł 502 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 468 zł
ESG - aspekty finansowe i zarządcze
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 468 zł 502 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 468 zł
Psychologia w zarządzaniu
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 468 zł 502 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 468 zł
Zarządzanie marketingiem i sprzedażą
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 468 zł 502 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 468 zł
Zarządzanie nieruchomościami i homestaging
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 468 zł 502 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 468 zł
od 468 zł 502 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 468 zł
od 468 zł 502 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 468 zł
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 468 zł 502 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 468 zł
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 468 zł 502 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 468 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać.

Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr hab. Lech Nieżurawski prof. UWSB Merito
dr Joanna Haffer
Joanna Nieżurawska-Zając
dr Wojciech Ożarowski
dr Karina Wardencka
irena Paczkowska (1).jpg
prof. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz

Profesor nauk ekonomicznych, ekspert w obszarze zarządzania konkurencyjnością przedsiębiorstw, zarządzania wiedzą, teorii decyzji oraz współtwórca koncepcji zarządzania pozytywnym potencjałem organizacji. Autor i redaktor oryginalnych pozycji książkowych z tego zakresu. Laureat...

dr hab. Lech Nieżurawski prof. UWSB Merito

Profesor L. Nieżurawski od początku swojej pracy zawodowej uczestniczył w badaniach rozwiązujących węzłowe i resortowe problemy badawcze a później w projektach badawczych KBN. Posiada  poważny dorobek w badaniach nad podstawowymi problemami zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym...

dr Joanna Haffer

Doktor nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Adiunkt w Katedrze Zarządzania Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu. Z Uczelnią związana od 2009 r. Od 2004 r. pracownik firmy prywatnej na stanowisku Menedżera Grupy Produktów. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie...

dr Tomasz Janicki

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, menedżer kierunku: Zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu i na Uniwersytecie WSB Merito w Bydgoszczy oraz adiunkt w Katedrze Zarządzania Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu. Ekspert ds. oceny projektów (w tym biznesplanów i...

dr Tomasz Marcysiak

Socjolog, wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Bydgoszczy. Ekspert w zakresie badań przemian zachodzących na obszarach wiejskich. Metodami socjologii jakościowej bada postawy przedsiębiorcze mieszkańców wsi, kulturę ludową oraz strategie zawodowe i aspiracje edukacyjne młodzieży i...

dr Joanna Nieżurawska

Dr Joanna Nieżurawska jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, trenerem w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi wykonawcą i uczestnikiem wielu projektów, w tym unijnych. Stażystka m.in: Laurea University (Finlandia), Polytechnic Institute of  Setubal...

dr Wojciech Ożarowski

Psycholog, adiunkt i wykładowca Uniwersytetu WSB Merito. Wykładał także na Uniwersytecie Londyńskim. Stypendysta Uniwersytetu w Padwie. Posiada specjalizacje z psychologii:  klinicznej, osobowości i penitencjarnej. Od 1991 r. prowadzi Psychologiczny Ośrodek Diagnozy, Terapii i Rozwoju...

dr Karina Wardencka

Doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa podatkowego, absolwent studiów podyplomowych z prawa podatkowego, doradca podatkowy, praktyka w Instytucie Studiów Podatkowych prof. Modzelewskiego w Warszawie, praktyki w organach skarbowych w Bydgoszczy, autor i współautor publikacji z...

mgr inż. Grzegorz Osiński

Specjalista z zakresu informatyki, wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu od 2002 roku. Zajmuje się nauczaniem przedmiotów związanych z zastosowaniem technologii informatycznych w zarządzaniu firmą. Wykładowca zastosowań informatyki w biznesie, zarządzaniu projektami,...

mgr Agnieszka Abramczyk

Absolwentka zarządzania (specjalność Psychologia w zarządzaniu i Negocjacje w usługach finansowych). Ukończyła również studia podyplomowe z Negocjacji i mediacji oraz Prawa handlowego. Przedsiębiorca - właścicielka firmy „Porozumienie AB”, w ramach której prowadzi szkolenia z...

Irena Paczkowska

Przedsiębiorca, konsultant biznesowy, mediator stały (wpisana na listy mediatorów w Sądach Okręgowych w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku), certyfikowany trener zmian, certyfikowany trener FRIS®, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie WSB Merito Toruniu i Bydgoszczy. Prezes Stowarzyszenia...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Jakie masz jeszcze możliwości?

Kierunek zarządzanie możesz na Uniwersytecie WSB Merito studiować również na studiach magisterskich z podyplomowymi. Zdobędziesz dyplom magistra, a jednocześnie uporządkujesz wiedzę i rozwiniesz swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych. W dodatku zaoszczędzisz czas i pieniądze zdobywając dwa dyplomy studiów. Dowiedz się więcej.

Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Informacji i Rekrutacji studia I stopnia, jednolite studia magisterskie, studia II stopnia

Budynek A, pokój nr A001
ul. Fordońska 74
85-719 Bydgoszcz

Godziny otwarcia:
 • pn: 08:00 - 16:00
 • wt: 10:00 - 17:00
 • śr: 08:00 - 16:00
 • cz: 10:00 - 16:00
 • pt: 08:00 - 15:00
 • so: 09:00 - 13:00
Pobierz stronę do PDF