Opis panelu

 

Sukcesja wewnątrzrodzinna w tradycyjnej formie jest coraz mniej oczywista. Im mniejszy biznes, tym problem sukcesyjny większy. Brak zainteresowania biznesem rodziców ze strony dzieci nie może dziwić. Ich skumulowana wiedza i doświadczenia zdobyte w procesie socjalizacji w rodzinie biznesowej kierowana jest raczej na zakładanie własnych biznesów. Jest to dowód na konieczność opracowania i wdrażania nowych, innowacyjnych modeli biznesowych. Jednym z nich jest tzw. model sukcesji założycielskiej. To podejście do sukcesji opiera się na zmianie ról uczestników procesu. Senior nie staje się oferentem swojego biznesu, a sukcesor nie jest oblatem (przyjmującym ofertę). W nowej koncepcji junior jest założycielem własnego biznesu, a senior finansuje (współfinansuje) jego powstanie.

 

Podczas panelu na przykładach dolnośląskich firm rodzinnych rozważymy zalety i wady tradycyjnych i nowoczesnych form sukcesji i szerzej – różnych form karier młodych ludzi. Sprawdzimy na ile i pod jakimi warunkami zaprezentowane modele dają się powielać, jakie są możliwości rozwoju w każdym z nich, kto może wesprzeć tego typu działania (finansowo, organizacyjnie i merytorycznie), co musi zrobić właściciel a co sukcesor, jak pokazać wzajemne korzyści obu stron, jak przełamać opory, po której stronie leży inicjatywa, kiedy zacząć wewnątrzrodzinne rozmowy i jak je prowadzić i z kim współpracować?
 

Poznaj uczestników panelu

 

Moderator: Dariusz Bednarski, Grant Thorton Sp. z o.o., Sp. k

Uczestnicy: 

Panel dyskusyjny - Kongres Firm Rodzinnych