Opis panelu

Polskie przedsiębiorstwa, w tym biznesy rodzinne od chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej stanęły przed wyzwaniem konkurowania na zglobalizowanym rynku. Dla wielu z nich aktywne uczestniczenie w obrocie międzynarodowym jest więc oczywistym elementem zachowań rynkowych. Jednakże dla większości jest to ciągle nierozpoznana droga rozwoju. Wiążę się z lękiem, złym doświadczeniem, wysokimi kosztami, niedostrzeganiem korzyści i koniecznością konkurowania z zagranicznymi rywalami na rynku krajowym.

 

Wraz z właścicielami firm i partnerami panelu prześledzimy ich drogę od pomysłu do realizacji, poprzez poszczególne etapy zwracając uwagę na kluczowe zagrożenia i problemy, na czynniki sukcesu, sposoby rozwiązywania problemów, budowania zespołów po analizę korzyści. Te przykłady będą podstawą do wskazania na zagrożenia i sposoby przeciwdziałania (co zrobić, aby szansa przerodziła się w sukces).

 

Partnerzy panelu

 

Partnerami panelu dyskusyjnego Internacjonalizacja biznesu rodzinnego. Jak osiągnąć sukces na rynku globalnym są:

 

Poznaj uczestników panelu

 

Wprowadzenie: 

Moderator:

Uczestnicy:

  • Ewelina Narożna-Domska, Waldemar Domski – Oleowita
  • Daniel Janusz – Prezes Zarządu, Feerum S.A.
Partner panelu - Kongres Firm Rodzinnych

Internacjonalizacja

       Aktywne wchodzenie na rynki międzynarodowe to:

  • zwiększenie liczby odbiorców, a co za tym idzie zwiększenie sprzedaży i dochodów, 
  • „ucieczka” z rynków nasyconych, 
  • wykorzystanie nowych możliwości reinwestowania zysków,
  • wzmocnienie własnych kompetencji poprzez współpracę z partnerami za granicą,
  • poprawa własnego wizerunku na rynku krajowym poprzez sukces zagraniczny.