Kontakty

Program Firma - Koordynator Klienta Biznesowego
ul. Fabryczna 29-31, bud. A, pok. 107

53-609 Wrocław
kom. +48 608 391 635
e-mail: programfirma@wroclaw.merito.pl

 

Instytut Współpracy z Biznesem
ul. Fabryczna 29-31, bud. A, pok. 204, 209

53-609 Wrocław
tel. 71 376 23 76, 71 376 23 03,
e-mail: iwb@wsb.wroclaw.pl

 

Centrum Biznesu Rodzinnego
ul. Fabryczna 29-31, bud. A, pok. 202
53-609 Wrocław
tel.: 71 376 23 76
e-mail: cbr@wsb.wroclaw.pl

 

Biuro Karier
ul. Fabryczna 14 G, bud. G, pok. 315

53-609 Wrocław
tel. 71 376 23 28
e-mail: biuro.karier@wsb.wroclaw.pl