Zainaugurowaliśmy rok akademicki 2022/2023


Uroczystość odbyła się w poniedziałek 10 października 2022 r. o godz. 13:00 w auli Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w budynku A przy ul. Fabrycznej 29-31 we Wrocławiu.

Obejrzyj fotorelację na Facebooku

Inauguracja Roku Akademiskiego 2022/2023

Rozpoczęliśmy 25. rok akademicki

Inauguracją symbolicznie rozpoczęliśmy wyjątkowy, jubileuszowy 25. rok działalności Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Nasza historia zaczęła się w 1998 r. z jednym kierunkiem studiów, na którym naukę podjęło ponad 400 studentów. Dziś na Wydziale Finansów i Zarządzania we Wrocławiu kształcimy na 11 kierunkach studiów I stopnia, 6 kierunkach studiów II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskie na kierunku prawo, mamy również 4 programy studiów MBA i ponad 80 kierunków studiów podyplomowych. W murach naszej uczelni na Wydziale Finansów i Zarządzania we Wrocławiu oraz na Wydziale Ekonomicznym w Opolu studiuje ponad 20 000 studentów! Od 25 lat nieustannie się rozwijamy, aktywnie uczestniczymy w życiu naukowym i gospodarczym regionu i jesteśmy dumni z zaufania, jakim obdarzają nas każdego roku młodzi ludzie wybierający studia w WSB!


Relacja z wydarzenia

Przemówienie Jego Magnificencji Rektora

Do tradycji akademickiej należy otwarcie roku akademickiego przemówieniem wygłoszonym przez Jego Magnificencję Rektora. Prof. dr hab. inż. Jacek Mercik opowiedział o najważniejszych wydarzeniach minionego roku akademickiego oraz o planach na rok 2022/2023.

Przemówienie Rektor zakończył słowami "Quod bonum felix faustum fortunatumque sit!" - życzeniami pomyślnego roku akademickiego dla wszystkich członków naszej społeczności.

Przemówienie Rektora
Przemówienia Gości

Tegoroczną uroczystość swoją obecnością uświetnił Wojciech Murdzek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, który wygłosił przemówienie oraz złożył na ręce Jego Magnificencji Rektora list gratulacyjny od Ministra Edukacji i Nauki z okazji jubileuszu naszej uczelni.

Wojciech Murdzek Sekretarz Stanu w MEiN

Przemówienie z okazji inauguracji 25. roku akademickiego wygłosił przedstawiciel Założyciela Wyższych Szkół Bankowych - Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia, Wiceprezes Zarządu Piotr Lisiecki. Symbolicznie przekazał na ręce Kanclerz dr Joanny Nogieć prezent od TEB Akademia, jakim jest dofinansowanie infrastruktury rowerowej WSB, która powstanie na kampusie.

Wręczenie prezentu od TEB

Nagrody i wyróżnienia

Do tradycji w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu należy wręczanie podczas Inauguracji Roku Akademickiego nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia przedstawicieli naszej społeczności akademickiej. To również szczególna okazja do uhonorowania i podziękowania naszym partnerom, z którymi współpracujemy w obszarze dydaktyki i rozwoju uczelni.

Wyróżnienia Rektora za działalność naukową_blok z media 610x334px
Nagroda im. Marka Drapińskiego

W tym roku laureatem ogólnopolskiego 15. konkursu o Nagrodę im. Marka Drapińskiego został student naszej uczelni Filip Krzykowski​ i został nagrodzony za pomysł platformy edukacyjnej "Zadanie od Szefa". ​Pan Filip odebrał nagrodę - czek na 20 000 zł od Agnieszki Woś Dyrektor Generalnej Fundacji TETOS organizatora konkursu.


Marek Drapiński był jednym z twórców Wyższych Szkół Bankowych, konkurs jego imienia kierowany jest do osób, które przyczyniają się do innowacyjnych, pozytywnych zmian w środowisku edukacyjnym.

Laureat Nagrody im. Marka Drapińskiego
Wyróżnienie Rektora za wybitne osiągnięcia naukowe

Każdego roku w Wyższej Szkole Bankowej przyznawane są wyróżnia Jego Magnificencji Rektora za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej. Wyróżnienia zostały wręczone 5 października br. podczas Śniadania u Rektora, a podczas inauguracji pogratulowaliśmy wyróżnionym naukowcom. W tym roku wyróżnionych zostało sześciu naukowców wykładających na naszej uczelni.

 • dr hab. Krzysztofowi Łobosowi,
 • dr inż. Julicie Markiewicz-Patkowskiej,
 • dr inż. Annie Motylskiej-Kuźmie,
 • prof. dr hab. Marianowi Nodze,
 • dr hab. Johannesowi Platje,
 • dr hab. Tomaszowi Smalowi.
   

Dowiedz się więcej

Wyróżnienia Rektora za działalność naukową
Wyróżnienie Dziekana za działalność organizacyjną na rzecz uczelni

Uczelnia rozwija się dzięki zaangażowaniu społeczności akademickiej. Każdego roku nagradzamy osoby, które przyczyniają się do sukcesu, jakim jest działalność WSB. Wyróżnienia wręczył podczas inauguracji Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu dr Tomasz Rólczyński.

Oklaski

Wyróżnienie Dziekana za działalność organizacyjną na rzecz uczelni otrzymała dr Joanna Filaber, wykładowca i menedżer kierunków prawo oraz prawo w biznesie. Pani Joanna otrzymała nagrodę za utworzenie na naszej uczelni sali rozpraw sądowych, w której studenci kierunków prawniczych przeprowadzają symulacje rozpraw.


Dowiedz się więcej o sali rozpraw

Dziekan i Joanna Filaber

Za działalność organizacyjną na rzecz uczelni nagrodzony został Adam Karpiński, wykładowca kierunków turystyka i rekreacja oraz inżynieria zarządzania. Pan Adam otrzymał nagrodę za promowanie naszej uczelni w mediach i dzielenie się obszerną wiedzą z obszaru turystyki oraz ekonomii z opinią publiczną.

Dziekan i Adam Karpiński

Za uruchomienie w tym roku nowego kierunku studiów - informatyka na studiach II stopnia, nagrodzony został Sebastian Sobczyk wykładowca i menedżer kierunku studiów informatyka.

W tegorocznej ofercie studiów magisterskich na kierunku informatyka pojawiły się dwie specjalności - cyberbezpieczeństwo oraz sieci komputerowe.

Dowiedz się więcej

Wyróżnienie za działalność organizacyjną
Partner Biznesowy Roku

To coroczne wyróżnienie, które wpisało się już w tradycję naszej uczelni, przyznajemy je partnerom biznesowym, z którymi realizujemy wspólne przedsięwzięcia na polu współpracy nauki i biznesu. W tym roku nagrodę przyznaliśmy firmie Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. za wieloletnią współpracę w ramach inicjatyw podejmowanych na rzecz przedsiębiorstw rodzinnych, do których należy m.in. Kongres Firm Rodzinnych we Wrocławiu. Nagrodę w imieniu firmy z rąk Dziekana odebrała Małgorzata Kuik Partner Grant Thornton.

Partner Biznesowy Roku 2022
Doktoraty

Podczas inauguracji pogratulowaliśmy osobom, które w roku akademickim 2022/2023 obroniły swoje rozprawy doktorskie uzyskując tym samym stopień naukowy doktora w dyscyplinach ekonomia i finanse oraz językoznawstwo. Uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich odbyła się 5 października br.

 

Dowiedz się więcej o uroczystości

Doktoraty

Swoje rozprawy doktorskie obronili i stopień naukowy doktora uzyskali: 

 • Dr Aneta Daniel ​uzyskała stopień naukowy doktora ​w dyscyplinie językoznawstwo broniąc rozprawy pt. O początkach i rozwoju neurolingwistyki. Studium ​z zakresu historii lingwistyki.​ Promotorem pracy był prof. dr hab. Piotr Chruszczewski​.

 • Dr Agata Figiel ​uzyskała stopień naukowy doktora ​w dyscyplinie językoznawstwo broniąc rozprawy pt. Gramatyka komunikacyjna polskiego humoru werbalnego w latach 1972-1980 jako sztuka homo sovieticus na przykładzie wybranych scenariuszy Stanisława Barei.​ Promotorem pracy był prof. dr hab. Piotr Chruszczewski​.

 • Dr Anna Lisiecka ​uzyskała stopień naukowy doktora ​w dyscyplinie językoznawstwo broniąc rozprawy pt. Remake ​
  i jego pierwowzór filmowy. Studium teoretyczno-opisowe ​z dziedziny analizy porównawczej tekstów multimodalnych oparte na porównaniu filmu Alana Parkera „Fame” (1980) z jego późniejszą wersją, filmem muzycznym Kevina Tancharoena „Fame” (2009)
  .​ Promotorem pracy był prof. dr hab. Michał Post​.

 • Dr Jan Mrozowski ​uzyskał stopień naukowy doktora ​w dyscyplinie ekonomia i finanse​ broniąc rozprawy pt. Trading strategies based on predicting prices of futures contracts.​ Promotorem pracy ​prof. dr hab. Marian Noga.​

 • Dr Hanna Waligórska ​uzyskała stopień naukowy doktora ​w dyscyplinie ekonomia i finanse broniąc rozprawy pt. Proces wyboru nieruchomości w kontekście kosztów transakcyjnych.​ Promotorem pracy był dr hab. Johannes Platje​.​

Wręczenie dyplomów doktorskich
Immatrykulacja studentów

Immatrykulacja stanowi najważniejszą część Inauguracji Roku Akademickiego, jest to tradycyjna uroczystość przyjęcia nowych studentów na I rok studiów. Podczas immatrykulacji studenci reprezentujący grono pierwszorocznych studentów, składają przed Władzami uczelni uroczyste ślubowanie i symbolicznie wprowadzają wszystkich studentów I roku do społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. 


Słowa ślubowania: „Ślubuję uroczyście, że jako student Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu zdobywać będę wytrwale wiedzę, nabywać kwalifikacje godne absolwenta wyższej uczelni. Ślubuję także, że w trakcie studiów dbać będę o dobre jej imię, przestrzegać jej regulaminu i panujących w niej obyczajów”.

Immatrykulacja studentów 2022

Wykład inauguracyjny

Wykład inauguracyjny pt. "Sztuczna inteligencja – szanse i zagrożenia" wygłosiła prof. dr hab. inż. Urszula Markowska-Kaczmar, wykładowca WSB we Wrocławiu. Sztuczna inteligencja coraz powszechniej oddziałuje na nasze życie. Wspomaga lekarzy w rozpoznawaniu chorób. Znajduje zastosowanie w poprawie opieki zdrowotnej, w budowie bardziej bezpiecznych samochodów czy innych systemów transportowych, wytwarzaniu tańszych i trwalszych produktów. Ułatwia dostęp do informacji i edukacji. Umożliwia tworzenie bezpieczniejszych miejsc pracy, gdyż do wykonywania niebezpiecznych operacji mogą zostać użyte roboty. Czy zatem powinniśmy się obawiać ryzyka jakie jest z nią związane? Niniejszy wykład przedstawił wybrane zastosowania sztucznej inteligencji pokazując korzyści z nich płynące, omówione zostały również zagrożenia, jakie mogą się nimi wiązać.

ira

Prof. dr hab. inż. Urszula Markowska-Kaczmar

Prof. dr hab. inż. Urszula Markowska-Kaczmar w 2022 roku znalazła się na liście Top 100 Polek odnoszących sukcesy technologiczne w dziedzinie sztucznej inteligencji w ramach Perspektywy Women in Tech Summit. Swoje zainteresowania badawcze od początku kariery naukowej skoncentrowała na metodach inteligencji obliczeniowej. Początkowe prace dotyczyły klasycznych sieci neuronowych i możliwości objaśniania ich działania. Wraz z rozwojem tej dziedziny badania migrowały przez impulsowe sieci neuronowe do modeli głębokich i ich zastosowań. Urszula Markowska-Kaczmar jest autorem ponad 150 publikacji dotyczących sieci neuronowych, sztucznego życia i sieci głębokich w renomowanych czasopismach naukowych. Jest członkiem międzynarodowych komitetów prestiżowych konferencji i recenzentem w wiodących czasopismach z dziedziny sieci neuronowych, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.

Oprawę wokalną naszej uroczystości zapewnił Chór Wrocławskich Kameralistów Cantores Minores Wratislavienses. Wspólnie z chórem odśpiewaliśmy hymn państwowy oraz studencką pieśń Gaudeamus Igitur tradycyjnie wykonywaną podczas uroczystości akademickich. Na zakończenie inauguracji chór wykonał koncert z klasycznymi i współczesnymi utworami muzycznymi.

Chór Wrocławskich Kameralistów

Wspólnie świętujmy

Uroczystość inauguracji to jedno z najważniejszych wydarzeń na uczelni. Symbolicznie rozpoczyna nowy rok akademicki dla całej społeczności akademickiej, którą tworzą studenci, dydaktycy oraz pracownicy naukowi i administracyjni uczelni. To również ważny dzień dla naszych partnerów biznesowych, samorządowych i instytucjonalnych, z którymi od 25 lat aktywnie uczestniczymy w życiu naukowym i gospodarczym Dolnego Śląska.
 

Pytania dotyczące inauguracji prosimy kierować na adres e-mail: inauguracja@wsb.wroclaw.pl.