Forum Industry 4.0 W drodze do przyszłości

Forum INDUSTRY 4.0


 

Patronem edycji Forum w maju i czerwcu jest Mercedes-Benz Manufacturing Poland sp. z.o. o. 

Forum INDUSTRY 4.0 W drodze do przyszłości zrzesza praktyków, ekspertów i specjalistów związanych z branżą produkcyjną oraz informatyczną, pozwala na wymianę dobrych praktyk i doświadczeń a także sprzyja pogłębianiu wiedzy z zakresu m.in.:

 • wirtualny spacer po fabryce,
 • optymalizacji procesów produkcyjnych,
 • wykorzystania praktyk Lean,
 • automatyzacji i robotyzacji produkcji,
 • Internet of things - IoT (Internet rzeczy),
 • Virtual Reality - VR (wirtualna rzeczywistość),
 • Augmented Reality - AR (rozszerzona rzeczywistość),
 • Mixed Reality,
 • Machine Learning,
 • Blockchain,
 • Smart Factory.

Inicjatorzy:

Inicjatorami Forum INDUSTRY 4.0 W drodze do przyszłości są dr inż. Agnieszkę Pawlak-Wolanin menedżer kierunku studiów inżynieria zarządzania oraz koło naukowe kierunku Inżynierii zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, w których działają studenci kierunków inżynierskich.

 

Słuchaczami i uczestnikami dyskusji są studenci kierunków inżynieria zarządzania, informatyka oraz logistyka. 

Agnieszka Pawlak-Wolanin2

Pierwsze Forum Przemysłu 4.0 odbyło się jako niezależna konferencja biznesowa współorganizowana przez uczelnię w partnerstwie z firmami Materialise i Velux Namysłów. Obecna formuła Forum stanowi kontynuację podjętej wówczas tematyki a organizatorami przedsięwzięcia są studenci kierunku inżynieria zarządzania zaangażowani w koło naukowe, którego jestem opiekunem. Forum stanowi doskonałą okazję do czerpania wiedzy i korzystania z doświadczeń liderów branży, jestem przekonana, że da też wiele satysfakcji przedstawicielom firm stanowiąc dla nich okazję do kontaktu z młodymi adeptami branży.

dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin

Menedżer kierunku inżynieria zarządzania

Śniadania z Ekspertami

Zapraszamy na cykl bezpłatnych spotkań online w formie prelekcji połączonych z dyskusją z członkami Loży Ekspertów, do której zapraszamy właścicieli,
prezesów, dyrektorów, a także top liderów firm produkcyjnych i informatycznych. 

 

Spotkania odbywać się będą formule „śniadania z ekspertem” w soboty, w godz. 8:00-9:00. Będą to dodatkowe zajęcia online prowadzone w luźniejszej atmosferze przy porannej kawie. 
 

Mercedes

Udział w Loży Ekspertów i współpraca z uczelnią pozwala przedstawicielom biznesu na nawiązanie kontaktu z młodymi adeptami branży produkcyjnej i informatycznej, którzy są ambitni, chętni do zdobywania dodatkowej wiedzy i czerpania z doświadczeń liderów.
Przedsięwzięcia realizowane we współpracy z uczelnią są również okazją do promocji firmy i swojej marki osobistej nie tylko w środowisku akademickim, ale też w gronie partnerów biznesowych i instytucjonalnych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. 

Program śniadań z Ekspertami

Temat wiodący spotkań to:

„Rozwój technologii przemysłu 4.0”

 

Przedstawiciele biznesu biorą w nich udział jako goście specjalni, którzy wygłaszają prelekcję na zaproponowany przez siebie temat (w ramach głównego tematu wiodącego).


Najbliższe spotkanie:

 

 • 15.05.2021, godz. 8.00 - 9.00

Gość specjalny: Jacek Sikorski, Dyrektor montażu silników, Mercedes-Benz Manufacturing Poland sp. z o. o.
Prowadzący: dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin, menedżer kierunku inżynieria zarządzania
 

 • 05. czerwca, godz. 8:00-9:00

Gość specjalny: Thomas Kaiser, dyrektor ds. obróbki, UR i budynku; Mercedes-Benz Manufacturing Poland Sp. z o.o
Prowadzący: dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin, menedżer kierunku inżynieria zarządzania

 

Linki i kody do uczestnictwa zostaną podane w planie zajęć w Extranecie.

Minione spotkania:

Temat wiodący spotkań:

Jak radzą sobie firmy produkcyjne w światowym kryzysie, w świetle covid-19?
 
 • 05.12.2020, godz. 8.00 - 9.00 

Gość specjalny: Grzegorz Łuczak, launch manager w Joyson Safety Systems Poland sp. z o.o
Prowadzący: dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin, menedżer kierunku inżynieria zarządzania


 • 12.12.2020, godz. 8.00 - 9.00 

Gość specjalny: Paul Stanek, prezes zarządu Dr. Schumacher Sp. z o.o.
Prowadzący: dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin, menedżer kierunku inżynieria zarządzania


 • 19.12.2020, godz. 8.00 - 9.00 

Goście specjalni: Adriana Gurdak, dyrektor ds. finansowo-administracyjnych | Katarzyna Zubrzycka, kierownik działu personalnego | Anna Tokalska, Kierownik grupy konstruktorów | Dr Schneider
Prowadzący: dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin, menedżer kierunku inżynieria zarządzania


Temat wiodący spotkań:

„Rozwój technologii przemysłu 4.0”  
 
 • 16.01.2021, godz. 8.00 - 9.00

Gość specjalny: Jacek Sikorski, Dyrektor montażu silników, Mercedes-Benz Manufacturing Poland sp. z o. o.
Prowadzący: dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin, menedżer kierunku inżynieria zarządzania

 

 • 30 stycznia, godz. 8:00-9:00

Gość specjalny: Thomas Kaiser, dyrektor ds. obróbki, UR i budynku; Mercedes-Benz Manufacturing Poland Sp. z o.o

Prowadzący: dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin, menedżer kierunku inżynieria zarządzania

 

 • 27 marca (sobota), godz. 8:00-9:00

Gość specjalny: Krzysztof Kaczmarek, Dyrektor ds. kluczowych projektów, Tarczyński S.A 

Prowadzący: dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin, menedżer kierunku inżynieria zarządzania

 

 • 17 kwietnia (sobota) 2021 godz. 8.00 - 9.00

Gość specjalny: Krzysztof Kaczmarek, Dyrektor ds. kluczowych projektów, Tarczyński S.A 
Prowadzący: dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin, menedżer kierunku inżynieria zarządzania
 

Certyfikaty

Wszyscy studenci, którzy wezmą udział w minimum 5 spotkaniach online, będą mogli otrzymać certyfikat uczestnictwa w „śniadaniach z ekspertem” w ramach Forum INDUSTRY 4.0. W drodze do przyszłości.

Serdecznie zapraszamy!

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorami projektu:
dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin – menedżer kierunku Inżynieria zarządzania
agnieszka.pawlak-wolanin@wsb.wroclaw.pl  
tel. 500 745 938
 

Kontakt