foto Ł Szurnicki.jpg
Łukasz Szurnicki

Ekonomista z wykształcenia i pasji, zwolennik evidence based management, entuzjasta filozofii Lean Enterprise i pętli PDCA. Wieloletni menedżer  z dużym doświadczeniem budowy organizacji od podstaw. Od kilku lat związany z optymalizacją transakcyjnych procesów biznesowych. Ostatnio prowadzone projekty wiązały się z transformacją działu personalnego na model oparty na biznes partnerach w fabryce międzynarodowego koncernu oraz na wprowadzaniu podstaw Lean Management w dziale HR.

Ewa Korecka

Menedżer operacyjny z wieloletnim doświadczeniem w HR. Prezes Zarządu FlexHR – spółki specjalizującej się w doradztwie HR, zarządzaniu talentami. Wiceprezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej; Członkini Powiatowej Rady Rynku Pracy; Członkini Komisji ds. Jakości Kształcenia; Asesor projektów Assessment/Development Centre. Cechuje ją zorientowanie na cele i nastawienie na rezultat. Entuzjastka biznesowego podejścia w HR, mecenas zmian funkcji menedżera ZZL na partnera strategicznego z zachowaniem „ludzkiego” wymiaru HR.

Foto Ewa Kulawiak.jpg
Ewa Kulawiak

Entuzjastka i praktyk HR od 12 lat. Autorka projektów: Wartościowanie i sukcesja stanowski; Talent Management, Shadow Training, AC/DC. Fascynuje ją rozwijanie narzędzi HR, uczestniczenie w tworzeniu, rozwijaniu zespołów. Na co dzień zajmuje się planowaniem polityki personalnej, współtworzeniem strategii firmy, wspieraniem managerów w procesie zarządzania zespołami. Siłę daje jej praca z zaangażowanymi, otwartymi ludźmi.

Ksenia Gruszecka_zdjęcie.jpeg
Ksenia Gruszecka

Psycholog, absolwent studiów podyplomowych Psychologia transportu  z elementami psychodiagnostyki, konsultant HR-owy, rekruter, certyfikowany asesor Assessment & Development Centre, doradca zawodowy, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej, trener, certyfikowany konsultant narzędzi psychometrycznych DISC D3 oraz DIPO. W swojej codziennej pracy projektuje i prowadzi szkolenia doradcze  w ramach programu coaching kariery, outplacement indywidualny. Projektuje, nadzoruje oraz przeprowadza sesje AC/DC. Pracę rekrutera łączy z pracą operacyjną konsultanta odpowiedzialnego za rozwój organizacji i politykę szkoleniową.

Anna Hajdas.jpg
Anna Hajdas

Menedżer ds. HR, w obszarze personalnym od początku swojej kariery zawodowej, czyli od ponad 20 lat.  Zajmuje się działaniami z zakresu całego HR: procesami rekrutacji, adaptacji, programami rozwojowymi, budowaniem marki pracodawcy, kultury organizacyjnej, wynagrodzeń, a także codziennym wsparciu kadry menedżerskiej w ich codziennej pracy. 

Specjalizuje się w budowaniu nowoczesnych zespołów HR i transformacji funkcji personalnej do pełnienia równocześnie roli partnera biznesowego, jak i przyjaznego wsparcia dla pracowników. Doświadczenie zdobywała w działach personalnych średnich i dużych firm, zarówno polskich, jak i międzynarodowych, posiada także doświadczenie w projektach „greenfield”. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ukończyła także studia podyplomowe: Zarządzanie (UMK), Prawo Pracy (UMK) oraz Psychologia Zarządzania w Uniwersytecie WSB Merito Toruń