Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Akademia menedżera sprzedaży.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 171
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Organizacja sprzedaży:
(45 godz.)
 • Zarządzanie strategiczne sprzedażą  

 • Strategie sprzedaży – tworzenie i realizacja  

 • Tworzenie planu sprzedaży, kontrola, analiza, stymulacja wyników  

 • Zarządzanie kanałami dystrybucji   

 • Finanse    

Proces sprzedaży:
(36 godz.)
 • Psychologia zachowań klientów.
 • Typy osobowości klientów – Badanie osobowości zawodowej FACET 5.
 • Proces sprzedaży według ZŁOTEGO STANDARDU 9Z.
 • Kluczowe umiejętności negocjacyjne – moduł z możliwością uzyskania Certyfikatu Franklin University.
 • Prezentowanie oferty handlowej.
Zarządzanie zespołem:
(54 godz.)
 • Zarządzanie zespołami handlowymi.
 • Zarządzanie procesem rozwoju pracowników.
 • Przywództwo. 
 • Coaching i mentoring – moduł z możliwością uzyskania Certyfikatu Franklin University.
 • Zarządzanie zmianą.
 • Motywowanie pracowników.
 • Dopasowanie zadań do typów osobowości członków zespołu.
 • Zarządzanie emocjami w pracy.
 • Asertywność.
E–commerce i nowoczesny marketing:
(18 godz.)
 • E-commerce jako jeden z najsilniejszych kanałów sprzedaży.

 • Rynkowe uwarunkowania sprzedaży online.  

 • Przeniesienie biznesu do Internetu.  

 • Tworzenie silnej marki online.  

 • Budowanie kanałów na portalach społecznościowych, e-marketing.  

 • Reklamy w mediach społecznościowych.  

 • Nowoczesne narzędzia marketingowe – przegląd i przykłady zastosowań.  

Liga Mistrzów Sprzedaży
(18 godz.)
 • Zebranie i podsumowanie narzędzi ze studiów
 • Zamknięcie proces
Forma zaliczenia
Prezentacja w zespołach maks. dwuosobowych, połączona z dyskusją