Łukowska
dr Katarzyna Łukowska

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii. Trener biznesu wspierający liderów w rozwoju zawodowym, m.in. prowadzeniu zespołów pracujących stacjonarnie i rozproszonych i w rozwoju osobistym. Opiekun merytoryczny kierunku: Mindfulness w biznesie. Menedżer kierunku Psychologia na jednolitych studiach magisterskich.
Ekspert w zakresie inteligencji emocjonalnej i jej wykorzystania w biznesie. Doradza w zakresie prowadzenia negocjacji opartych na rozwiązaniach win-win w metodologii NVC.

Absolwentka studiów podyplomowych Mindfulness and Compassion, SWPS. Trener Mindfulness - w trakcie certyfikacji Oxford MBCT. Konsultant metody diagnostycznej Harvard DISC3, moderator pracy metodą Design Thinking. Certyfikowany trener Neurofeedback II stopnia oraz Mistrz Gier Diagnostycznych (np. Sprzedawcy Szczęścia, Kwestia Czasu, Twierdza Poznań, Katrina, Reporter).
Praca trenera i rozwój jest jej pasją. Na sali szkoleniowej i w coachingach spędziła ponad 15.000 godzin, a kilkaset szkoląc online. Pracuje dla menadżerów i ich zespołów największych firm w Polsce, a uczestnicy jej szkoleń najbardziej cenią to, że w sposób praktyczny dzieli się wiedzą, która zawsze jest wysoko oceniania merytorycznie oraz to, że jest „tak uważna i dociera do każdego”.

Moją dewizą jest wiara w człowieka i możliwości jego rozwoju. Dla mnie fascynujące w ludziach jest to, że nawet jeśli mają ograniczenia, które blokują ich rozwój, to przy wytężonej pracy, zaangażowaniu i wsparciu, są w stanie zadziwić samych siebie 10 własnymi osiągnięciami.

dr Dorota Ackermann-Szulgit

Neuropsycholog, psycholog społeczny, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu, szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, współautor publikacji z zakresu neuropsychologii, neurobiologii, psychochirurgii. Obszar jej zainteresowań naukowych i badawczych to: neuropsychologia, neurodydaktyka, neurodietetyka, neurobiologia emocji i empatii, neuroanatomia funkcjonalna płci, neurochirurgia i psychochirurgia, neuroanatomia komunikacji, a także psychologia społeczna.

W przypadku neurodietetyki jej zainteresowanie skierowane są głownie na:

    • wpływ składników żywieniowych na funkcje poznawcze i nastrój,
    • wpływ diety na neurogenezę,
    • działanie osi mózg – jelita,
    • wpływ postów i głodówek na funkcjonowanie
    • psychiczne i odmładzanie organizmu.

Psycholog praktyk ze znaczącym i bogatym doświadczeniem zawodowym, zdobywanym przy realizacji badań neuropsychologicznych w licznych ośrodkach i szpitalach. Prowadzi szkolenia z zakresu neurodydaktyki, neurodietetyki (jak jedzenie wpływa na myślenie), badań neuromarketingowych i kompetencji miękkich. Jej największym marzeniem jest praca w we własnym "neuro-labie".

dr Tomasz Marcysiak

Socjolog, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy. Ekspert w zakresie badań przemian zachodzących na obszarach wiejskich. Metodami socjologii jakościowej bada postawy przedsiębiorcze mieszkańców wsi, kulturę ludową oraz strategie zawodowe i aspiracje edukacyjne młodzieży i dzieci. Organizator licznych obozów naukowych i projektów badawczych dla studentów. Mówi o sobie, że jest tak zwanym socjologiem zaangażowanym lepiej czującym się w terenie niż w gabinecie. Zainteresowania naukowe: socjologia wsi, socjologia miast, przemiany społeczne, badania jakościowe.

dr Monika Dejnecka

doktor nauk humanistycznych z zakresie filozofii, po specjalizacji aksjologicznej, wykładowczyni Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praktyk w wieloletnim doświadczeniem - od 10 lat związana z mediami i pracą w promocji, aktualnie specjalistka do spraw marketingu i organizacji eventów w Centrum Kultury Dwór Artusa. Obszar jej zainteresowań to zastosowanie psychologii i filozofii w biznesie, filozofia czasu wraz z jej dylematami, a także praktyczne wykorzystanie social mediów do promocji instytucji kultury.

dr Marzena Ożarowska

psycholog, adiunkt i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej. Stypendystka Uniwersytetu w Padwie. Zaprzysiężona biegła sądowa z dziedziny psychologii. Certyfikowany diagnosta kliniczny DSM. Posiada licencję na badanie osób ubiegających się o posiadanie broni i osób starających się o urząd sędziego, prokuratora i kuratora sądowego . Autorka publikacji dotyczących problematyki psychologii klinicznej i sądowej. Szkoleniowiec w zakresie zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży oraz przemocy w rodzinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi.
Zainteresowania naukowe: psychologia kliniczna, psychologia sądowa, psychopatologia.

dr Wojciech Ożarowski

Psycholog, adiunkt i wykładowca WSB. Wykładał także na Uniwersytecie Londyńskim. Stypendysta Uniwersytetu w Padwie. Posiada specjalizacje z psychologii:  klinicznej, osobowości i penitencjarnej. Od 1991 r. prowadzi Psychologiczny Ośrodek Diagnozy, Terapii i Rozwoju Osobowości w Grudziądzu, gdzie zajmuje się diagnostyką psychologiczną, psychoterapią i poradnictwem. Prowadzi również  szkolenia z zakresu psychologii procesów kadrowych, psychologii w biznesie i treningów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (m.in.: HRM, metody wywierania wpływu, komunikacja niewerbalna, trening asertywności, radzenie sobie ze stresem) dla różnych firm i instytucji.  Wieloletni zaprzysiężony biegły sądowy. Jest autorem publikacji z zakresu psychologii klinicznej, osobowości, zarządzania. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Dr inż. Wojciech Marian Lewandowski

Nauczyciel akademicki przedmiotów technicznych oraz informatycznych na kierunku Inżynieria zarządzania. Twórca Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Wieloletni administrator synchronicznych i asynchronicznych  platform zdalnego nauczania. Swoje doświadczenia z tego obszaru wyniósł  z Zakładu Technologii Kształcenia Wydziału Pedagogicznego UMK w Toruniu, gdzie przez okres 12 lat pracował na stanowisku adiunkta. Obecnie specjalizuje się w zakresie modelowania oraz druku 3D w obszarze prototypowania. Autor wielu opracowań e-learningowych oraz multimedialnych wspomagających proces nauczania i uczenia się w obszarze nauk technicznych. 

Monika Bartczak
Monika Bartczak

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu; ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego oraz zarządzania projektami badawczo- rozwojowymi; wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy; specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa do prywatności, prawa własności intelektualnej, nowych technologii i obszaru social – media; autorka artykułów naukowych, a także polskich i anglojęzycznych opracowań oraz kursów z zakresu ochrony własności intelektualnej; doradca przedsiębiorców, fundacji i konsultant kancelarii prawnych; swoją wiedzą wspiera startupy w realizacji i komercjalizacji niebanalnych projektów z pogranicza nowych technologii, nauki i sztuki; aktywistka społeczna zaangażowana w krzewienie wiedzy na temat prawa, praworządności, ochronę prawa do prywatności i pomoc prawną osobom wykluczonym; w trakcie pracy doktorskiej z zakresu własności intelektualnej w przedsiębiorstwie;

Joanna Wiśniewska
Joanna Wiśniewska

Psycholog społeczny, psycholog wojskowy. Wykładowca na kierunku pedagogika oraz psychologia w WSB w Toruniu. Autorka artykułów i publikacji oraz prelegentka branżowych konferencji z zakresu psychologii społecznej. Psycholog-praktyk z bogatym doświadczeniem zawodowym. Prowadzi szkolenia z zakresu psychologii społecznej i psychologii stresu. Ekspert medialny Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Sekretarz Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Na co dzień pracuje jako psycholog w resorcie obrony narodowej. Jest wykładowcą na kierunku pedagogika w WSB w Toruniu i w Bydgoszczy. Współpracuje m.in. z Ośrodkiem Środowiskowej Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Inicjatorka i współautorka lokalnych inicjatyw w zakresie kultury i psychoedukacji.

Cezary Graul

Menedżer kierunku informatyka w biznesie. Absolwent Teleinformatyki oraz Zarządzania, co w połączeniu z doświadczeniem zdobytym podczas studiów w Dronten University of Applied Sciences w Holandii oraz na Uniwersytecie Kopenhaskim w Danii determinuje jego multidyscyplinarność naukową. Posiada szereg publikacji w zakresie hybrydowych metod edukacji, technik blended learning, a także innowacyjnych rozwiązań w zakresie motywacji i ewaluacji różnych obszarów kształcenia. Pełnił funkcję Kierownika Laboratorium Systemów Business Intelligence funkcjonującego w ramach projektu Regionalnego Centrum Innowacyjności II na UTP w Bydgoszczy. Uczestnik programu „Transformation.doc” na Uniwersytecie Wageningen w Holandii, gdzie zdobył cenne doświadczenie w zakresie kompetencji miękkich niezbędnych w skutecznym zarządzaniu projektami. Posiada bogate doświadczenie w realizacji wielu projektów krajowych i międzynarodowych. Ekspert Komisji Europejskiej w ramach projektu EASME (Executive Agency for Small & Medium-sized Enterprises).