Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów.

Przedmioty realizowane w ramach specjalności:
  • Emocje i motywacja
  • Neuropsychologia
  • Diagnoza i pomoc psychologiczna
  • Psychologiczne aspekty wywierania wpływu
  • Psychosomatyka
  • Negocjacje i mediacje
  • Trening umiejętności interpersonalnych