Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać.

GENERAL EDUCATION
 • Język obcy / Foreign Language
BASIC EDUCATION
 • Managerial Competence Workshop
 • Business Plan
 • Business Ethics and Ethics in IT
CORE EDUCATION
 • Contemporary Management Concepts
 • Enterprise Knowledge Management
 • Computer Aided Project Management
 • Agile Project Management Methodologies
 • Strategic Analysis in Business Management
 • Business Forecasting
 • E-marketing
 • Software Commercialization and Distribution
 • Software Engineering in Business
 • BI Methods and Tools
 • Computer Network Architecture
 • Computer Network Technology
 • Elements of Digital Technology
 • Programmable Logic Devices
SPECIALIZATION AND INTERNSHIP
 • Diploma Seminar
 • Praktyka zawodowa / Internship 
 • Diploma Internship 
 • Zarządzanie międzykulturowe / Intercultural Management
Specialization: IT PROJECT MANAGER

Program studiów (przedmioty realizowane w ramach specjalności):

 • IT Services Management
 • SCRUM in IT Projects
 • User Experience in IT Projects
 • Remote Work Tools
 • IT Audit and Assurance
 • Leadership in Projects