Studia magisterskie dofinansowane z EFS

WSB od wielu lat pozyskuje fundusze unijne, dzięki którym może stale podnosić jakość kształcenia, a także dbać o rozwój studentów. Do tej pory uczelnia pozyskała ponad 83 mln zł.  W ramach realizowanych projektów tworzymy nowoczesne programy nauczania zgodne z wymogami rynku pracy.

Inżynieria zarządzania

Kończysz studia z dyplomem magistra inżyniera. Czas, jaki poświęcasz na naukę to tylko 1,5 roku (3 semestry)! Studia są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, co oznacza, że czesne jest tańsze aż o 38%.

 

W związku z realizacją projektu „ZINTEGROWANI - kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu” (POWR.03.05.00-00-Z055/17) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego studenci kierunku inżynieria zarządzania na studiach II stopnia mają możliwość skorzystania z bogatej oferty bezpłatnych specjalistycznych szkoleń