Cezary Graul

Menedżer kierunku informatyka w biznesie. Absolwent Teleinformatyki oraz Zarządzania, co w połączeniu z doświadczeniem zdobytym podczas studiów w Dronten University of Applied Sciences w Holandii oraz na Uniwersytecie Kopenhaskim w Danii determinuje jego multidyscyplinarność naukową. Posiada szereg publikacji w zakresie hybrydowych metod edukacji, technik blended learning, a także innowacyjnych rozwiązań w zakresie motywacji i ewaluacji różnych obszarów kształcenia. Pełnił funkcję Kierownika Laboratorium Systemów Business Intelligence funkcjonującego w ramach projektu Regionalnego Centrum Innowacyjności II na UTP w Bydgoszczy. Uczestnik programu „Transformation.doc” na Uniwersytecie Wageningen w Holandii, gdzie zdobył cenne doświadczenie w zakresie kompetencji miękkich niezbędnych w skutecznym zarządzaniu projektami. Posiada bogate doświadczenie w realizacji wielu projektów krajowych i międzynarodowych. Ekspert Komisji Europejskiej w ramach projektu EASME (Executive Agency for Small & Medium-sized Enterprises).

dr Katarzyna Chmielewska
dr Katarzyna Chmielewska

Doktor nauk matematycznych (Politechnika Łódzka, 2003), pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu. Obszar badań naukowych obejmuje trzy zakresy: matematykę i jej zastosowania, edukacyjny kontekst wzmacniania umiejętności matematycznych (mathability) oraz wirtualną rzeczywistość. Dorobek naukowy obejmujący niemal 30 prac dostępny jest na https://scholar.google.com.

Jest akredytowanym praktykiem tutoringu (Collegium Wratislaviense, 2021), certyfikowanym coachem (Akademia Professional Coaching, kurs akredytowany przez ICF Polska, 2018) i certyfikowanym trenerem biznesowym (Dolnośląska Akademia Rozwoju, 2019).

Prowadzi Koło Naukowe Dydaktyki Matematyki i Informatyki Omega działające przy Instytucie Matematyki UKW w Bydgoszczy. Odbyła liczne międzynarodowe staże dydaktyczne. Często angażuje się w popularyzację nauki. Otrzymała nagrodę Best Paper Aword za artykuł K. Chmielewska, A. Gilanyi, Mathability and Computer Aided Mathematical Education (2015) oraz ogólnopolską nagrodę Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: EduInspirator 2014.