Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać. 

GENERAL EDUCATION
 • Język obcy / Foreign Language
 • Podstawy filozofii i etyki / Introduction to Philosophy and Ethics
 • Podstawy psychologii / Podstawy socjologii (student wybiera 1 z 2 przedmiotów) / Introduction to Psychology / Introduction to Sociology (student choose 1 of 2 subjects)
 • Edytory tekstu / Word Processing
 • Arkusze kalkulacyjne / Spreadsheets
 • Grafika menadżerska i prezentacyjna / Business and Presentation Graphics
 • Career Management and Business Communication
 • Ochrona właśności intelektualnej / Intelectual Property Rights Protection
 • Wychowanie fizyczne / Physical Education
MANAGEMENT
 • Introduction to Management
 • IT Project Management
MATHEMATICAL AND STATISTICAL
 • Mathematics
 • Logic and Set Theory
 • Discrete Mathematics
 • Statistics and Probability Theory
GENERAL ECONOMICS
 • Introduction to Economics
 • Finance
 • Accounting
 • Entrepreneurship
IT
 • Computer Networks
 • Data Base Systems
 • Programming Languages and Software Engineering
 • Management Information Systems
 • Information Systems Security
 • Operating Systems
 • Algorithms and Data Structures
 • User Interface Design
ENGINEERING
 • Systems Theory and Engineering with Elements of Systems Analysis
 • Engineering Graphics
 • Introduction to Engineering Design 
 • Web Programming
 • Cost Accounting for Engineers
 • Mobile and Wireless Technologies
 • Metrology with Elements of Physics
 • Elements of Electrical Engineering and Electronics
 • Computer Systems Architecture
SPECIALIZATION AND INTERNSHIP

Diploma Seminar
Praktyka zawodowa / Internship 
Diploma Internship 
Pre-seminar
Initiating and Running Business Activity 
Data Mining and Machine Learning Techniques
Zarządzanie międzykulturowe / Intercultural Management

WEB APPLICATIONS DEVELOPER

Program studiów (przedmioty realizowane w ramach specjalności):

 • Web Operating Systems 
 • Web Communication Technologies 
 • Web Applications
 • Programming Languages for Web Applications
 • Programming Web Applications 
 • Design and Implementation of Web Applications
 • Web Applications Security