Co zyskujesz, studiując IT in Business na Uniwersytecie WSB Merito?

  • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności inżynierskie związane z projektowaniem systemów IT, aplikacjami biznesowymi, technologiami baz danych, e-biznesem i DSAszeroko rozumianą informatyzacją przedsiębiorstw.
  • Odbędziesz zajęcia dydaktyczne z wykładowcami z wieloletnim stażem pracy w przedsiębiorstwach informatycznych w kraju i za granicą.
  • Będziesz uczestniczył w zajęciach z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, które stosowane są w przedsiębiorstwach.
  • Specjalności na kierunku konsultujemy i współtworzymy z partnerami biznesowymi z branży informatycznej.
  • Partnerzy biznesowi i merytoryczni kierunku to: Atos IT Services, Nokia Corporation, Galactica, Sunrise Systems, iQor Global Services Poland, Project Management Institute
  • Praktyki zawodowe i wizyty studyjne odbywasz w największych firmach z branży IT. 
  • Potwierdzisz zdobytą wiedzę i umiejętności, zdobywając w trakcie studiów międzynarodowe specjalistyczne informatyczne certyfikaty.
Studia hybrydowe
 
  • Zajęcia ćwiczeniowe zrealizujesz na uczelni, a wykłady – online, na platformie MS Teams, w czasie których z wykładowcami i kolegami z grupy kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). Dodatkowo skorzystasz z materiałów zamieszczanych na platformie Moodle, w dogodnym dla Ciebie czasie (asynchronicznie).
zdalne7

 

  • Lektoraty oraz seminaria dyplomowe, które odbywają się w wybrane piątki (w godzinach popołudniowych i wieczornych), również są realizowane w formule zdalnej (online).
Uścisk dłoni
pożądany zawód na rynku pracy
Tryby
specjalistyczne oprogramowanie
Krawat
współpraca z uznanymi firmami

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Wykorzystywać wiedzę z zarządzania, ekonomii, informatyki oraz zdobędziesz wiedzę z obszarów komplementarnych.
Posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym i wykorzystywać je w praktyce.
Wykorzystywać w branży IT wiedzę z zakresu marketingu.
Stosować zasady nowoczesnego funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Web Applications Developer
Stacjonarne Hybrydowe Studia inżynierskie Angielski Od marca
od 1265 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać. 

Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr Katarzyna Chmielewska
Cezary Graul

Menedżer kierunku informatyka w biznesie. Absolwent Teleinformatyki oraz Zarządzania, co w połączeniu z doświadczeniem zdobytym podczas studiów w Dronten University of Applied Sciences w Holandii oraz na Uniwersytecie Kopenhaskim w Danii determinuje jego multidyscyplinarność naukową....

dr Katarzyna Chmielewska

Doktor nauk matematycznych (Politechnika Łódzka, 2003), pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu. Obszar badań naukowych obejmuje trzy zakresy: matematykę i jej zastosowania, edukacyjny kontekst...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Studiuj drugi kierunek:

Chcesz zdobyć drugi zawód lub dodatkowe kompetencje potwierdzone dyplomem licencjata, inżyniera lub magistra uniwersytetu cenionego przez pracodawców? Jeśli jesteś studentem na dowolnym kierunku i roku, w dowolnej uczelni - to oferta dla Ciebie. Obecni studenci studiów I i II stopnia Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu mogą studiować wybrany przez siebie kierunek studiów już od 129 zł miesięcznie.

Pobierz stronę do PDF