Uniwersytety WSB Merito (Toruń, Bydgoszcz i Łódź) wzbogacają swoją ofertę edukacyjną. Za sprawą dofinansowania z Unii Europejskiej zrealizowany zostanie kompleksowy program wsparcia kierunków Logistyka i Inżynieria Zarządzania kształcących na potrzeby branż kluczowych.

W ramach rozwoju oferty dydaktycznej Uniwersytety WSB Merito (Toruń, Bydgoszcz i Łódź) podjęły inicjatywę wzbogacenia swojej infrastruktury o nowoczesne laboratoria. Za sprawą programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus udało się zdobyć dofinansowanie na projekt „Kompleksowy program wsparcia kierunków Logistyka i Inżynieria Zarządzania kształcących na potrzeby branż kluczowych”. Jest to odpowiedź na stale rosnące wymagania rynku pracy oraz potrzeby edukacyjne studentów.

W Toruniu w ramach przedsięwzięcia planowane jest utworzenie laboratorium logistycznego oraz laboratorium energetyki odnawialnej, wyposażonego w specjalistyczne stanowiska dydaktyczne. Studenci będą mieli możliwość praktycznej nauki na urządzeniach takich jak pompy ciepła czy turbiny wiatrowe, co pozwoli im na lepsze zrozumienie nowoczesnych technologii. Te zmiany mają na celu nie tylko podniesienie jakości nauczania, ale także lepsze przygotowanie studentów do przyszłych wyzwań zawodowych. Oprócz sprzętu dydaktycznego, laboratoria zostaną także wyposażone w niezbędne meble i narzędzia, co zapewni komfortowe warunki do nauki i eksperymentowania.

Projekt obejmuje również rozbudowę oferty edukacyjnej Uniwersytetów WSB Merito (Toruń, Bydgoszcz i Łódź) aby lepiej odpowiadała na potrzeby gospodarki, rozwój kompetencji kadry dydaktycznej oraz przygotowanie dla studentów bezpłatnych specjalistycznych szkoleń certyfikowanych, wizyt studyjnych w firmach oraz spotkań z praktykami.

Celem Projektu jest rozwój we współpracy z pracodawcami oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym kierunków studiów I stopnia logistyka oraz inżynieria zarządzania. W ten sposób chcemy kształcić specjalistów na potrzeby branż kluczowych dla rozwoju gospodarki (transport, energia odnawialna) oraz na rzecz zielonej i cyfrowej transformacji. Inwestycja ta jest częścią ciągłego procesu rozwoju i modernizacji Uniwersytetu WSB Merito Toruń. Uczelnia stara się nie tylko śledzić aktualne trendy w edukacji, ale także aktywnie reagować na zmieniające się potrzeby swoich studentów oraz rynku pracy.

Tytuł projektu: Kompleksowy program wsparcia kierunków Logistyka i Inżynieria Zarządzania kształcących na potrzeby branż kluczowych

Nr projektu: FERS.01.05-IP.08-0063/23

Program: Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Wartość projektu: 6 271 376,79 zł

Dofinansowanie z UE: 5 175 140,13 zł

Czytaj więcej