I edycja Konferencji dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli pod hasłem "Nowa rola dyrektora" odbędzie się już 6 października 2023 r.

 

Spotykamy się na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu na ul. Młodzieżowej 31A. Uczestnictwo jest bezpłatne. Obowiązują zapisy.

 

FORMULARZ ZAPISÓW

 

W tym roku organizujemy I edycję Konferencji dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli. Wydarzenie będzie miało charakter cykliczny i będzie miało na celu przybliżyć zmiany zachodzące w prawie, wymianę know-how oraz rozwój kompetencji potrzebnych do efektywnego zarządzania placówką oświatową. Prelegentami podczas wydarzeń będą wykładowcy-praktycy z Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu oraz zaproszeni eksperci m.in. z mediów i oświaty. Spotkania będą okazją do wymiany doświadczeń nie tylko z prelegentami, ale również pomiędzy uczestnikami.

 

PROGRAM:
11:50 – PRZYWITANIE GOŚCI - dziennikarka Joanna Sikora
12:00 – Komunikacja z uczniem i rozwijanie jego zainteresowań - Marek Grzywna
12:30 – Edukacja włączająca w kontekście funkcjonowania SCWEW – Filip Szafarz
13:00 – Współczesny dyrektor – budowa marki własnej – dyrektor Wydziału Edukacji w Toruniu dr Anna Łukaszewska
13:30 – Nowości w prawie oświatowym – adwokat Jakub Pawlak
14:00 – PRZERWA KAWOWA
14:20 – Budowanie efektywnego zespołuMariusz Grudzień oraz dyrygent Opery Nova w Bydgoszczy prof. dr hab. Piotr Wajrak (warsztaty interaktywne - opis poniżej)
15:50 – PRZERWA KAWOWA
16:00 – Sztuka prezentacji oraz wystąpień w mediach – prezenter telewizyjny Bartek Jędrzejak
17:00 – ZAKOŃCZENIE

"Serdecznie polecam i zachęcam do udziału w I edycji Konferencji dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli. Warsztaty oraz wykłady poszerzą wiedzę z wielu obszarów, które są potrzebne do efektywnego zarządzania jednostką oświatową. Będzie to również miejsce do wymiany doświadczeń nie tylko z prelegentami, ale również między sobą."

 

dyrektor Wydziału Edukacji w Toruniu dr Anna Łukaszewska


 

Budowanie efektywnego zespołu – Mariusz Grudzień oraz dyrygent Opery Nova w Bydgoszczy prof. dr hab. Piotr Wajrak

 

Warsztaty oparte na idei: JEDEN ZESPÓŁ – WSPÓLNY CEL.

Warsztaty współpracy i efektywności zespołu polegają na przygotowaniu i wspólnym wykonaniu specjalnie skomponowanego utworu SAMBA ISD.

 

Warsztaty dają wyjątkową możliwość osobistego przeżycia całości procesu współpracy podczas tworzenia nowego projektu, zorientowanego na osiągnięcie zaplanowanego celu, z uwzględnieniem wszystkich zasad pracy dobrego zespołu:

 • członkowie zespołu uczą się swojej roli,
 • członkowie zespołu mają przydzielone zadania, wiedzą dokładnie co mają robić,
 • członkowie zespołu obserwują i reagują na to, co robią inni.

Warsztaty wspierają rozwijanie kompetencji z obszaru:

 • Otwartości na współpracę i elastyczności.
 • Świadomości skuteczności własnej i zespołowej.
 • Pro-aktywności w podejściu do nowych zadań.
 • Inicjatywy, podejścia kreatywnego.
 • Zaangażowania. Reagowania na zmiany.
 • Efektywności w osiąganiu założonych celów.
 • Koncentracja na rezultacie z jednoczesnym dbaniem przenikające w muzyce relacje.

PRELEGENCI

dr Anna Łukaszewska

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, nauczycielka dyplomowana, oligofrenopedagog, wykładowca  uczelni wyższych, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika oraz studiów podyplomowych w zakresie administracji publicznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ekspert w zarządzaniu oświatą,  edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wieloletni pracownik organu nadzoru pedagogicznego (wizytator, starszy wizytator, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty). 


Od 15 lipca 2015 roku samorządowiec – dyrektorka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia, koordynator Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016-2023. Aktywistka społeczna i współzałożycielka stowarzyszeń działających na rzecz dzieci i młodzieży. Autorka licznych artykułów, publikacji i referatów wygłaszanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach (tematyka zainteresowań, między innymi : bezpieczeństwo, wychowanie, profilaktyka i edukacja, problemy społeczne, współpraca i komunikacja interpersonalna, kreowanie wizerunku zewnętrznego, społeczna rola kobiet).


prof. dr hab. Piotr Wajrak

Dyrygent, pasjonat muzyki oraz zespołowości opartej na zaufaniu, odpowiedzialności i współpracy. Należy do grona najwybitniejszych dyrygentów swojego pokolenia. Twórcze opracowania  wykonawcze partytur oraz niezwykły styl dyrygowania Piotra Wajraka zawsze wzbudzają gorącą reakcję publiczności i pozostawiają wspaniałe wrażenia artystyczne.        

 

Poprowadził ponad 450 koncertów i spektakli w kraju i za granicą. Otrzymał Platynową Płytę za album “O sole mio”. Jako dyrektor artystyczny Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie (2004-2007) zarządzał całokształtem działań organizacyjnych filharmonii. Będąc dyrygentem i kierownikiem artystycznym przedstawień w Operze Narodowej w Warszawie i Operze Nova w Bydgoszczy, realizował wielkoobsadowe produkcje z koordynacją elementów artystycznych i technicznych.    


Mariusz Grudzień

Od 21 lat eksploruje paradygmat rozwoju biznesu. Zorientowany na praktyczne patrzenie na wdrażane działania by przynosiły zakładane rezultaty oraz wspierały długofalową strategię firmy. Wspiera tworzenie nowatorskich projektów, ustalanie strategii oraz planowanie i działanie zorientowane na cele w przyszłości.

 

Ekspert w zakresie przywództwa i współpracy. Trener Biznesu / Coach / Master Trener NLP / Certyfikowany Konsultant MindSonar® / Trener Komunikacji Transformującej™ / Wykładowca na studiach MBA. Wykładowca na studiach podyplomowych: Akademia Przywództwa, Akademia Trenera Biznesu, ZZL dla Menedżerów. Twórca Instytutu Skutecznego Działania.    


Marek Grzywna

Trener, nauczyciel informatyki i biologii, a także dyrektor szkoły, który zdobył liczne prestiżowe nagrody i wyróżnienia w dziedzinie edukacji. Jego wyjątkowe osiągnięcia uwzględniają:

 • Zwycięstwo w etapie globalnym AI Impact Shapers 2021, co potwierdza jego znaczący wkład w rozwój sztucznej inteligencji.
 • Tytuł Zwycięzcy Global Principal Award 2022, przyznany dla najlepszych dyrektorów na świecie, co świadczy o jego doskonałych umiejętnościach kierowniczych i skutecznym zarządzaniu szkołą.
 • Otrzymanie nagrody Global Edu Leader 2021, która potwierdza jego wiodącą rolę w edukacji i inspirujący wpływ na uczniów i nauczycieli.
 • Wyróżnienie (2 miejsce) w konkursie Nauczyciel Roku 2022, gdzie zajął drugie miejsce ex aequo, co dowodzi jego zaangażowania, pasji i profesjonalizmu w pracy dydaktycznej.

Marek Grzywna jest absolwentem Szkoły Głównej Krajowej, gdzie ukończył studia MBA, a obecnie jest cenionym wykładowcą na tej samej uczelni, dzieląc się swoją wiedzą z przyszłymi liderami biznesu. Jest również doświadczonym trenerem biznesu, specjalizującym się w obszarach sprzedaży, zarządzania zespołem i komunikacji. Jego umiejętności trenerskie są niezwykle cenione zarówno w środowisku biznesowym, jak i edukacyjnym.


W roli nauczyciela informatyki i biologii, Marek Grzywna wykazuje niezwykłą pasję i zaangażowanie w rozwijanie umiejętności uczniów. Jego praca jako dyrektora szkoły przynosi znaczące rezultaty, czego potwierdzeniem jest wyróżnienie w konkursie Nauczyciel Jutr@ oraz rola lidera programu Mobilny Informatyk w wydawnictwie Operon.
Jako coach programu Intel AI4Youth, Marek Grzywna wspiera młodych ludzi w zdobywaniu kompetencji związanych ze sztuczną inteligencją.
Wszystkie te osiągnięcia sprawiają, że Marek Grzywna jest cenionym liderem i ekspertem w dziedzinie edukacji, którego wkład i zaangażowanie mają ogromny wpływ na rozwój młodych pokoleń.


Filip Szafarz

Oligofrenopedagog, specjalista ds. technologii wspomagającej. Wdraża metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się. Przedstawiciel Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Toruniu.


adwokat Jakub Pawlak

 

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2012r. adwokat Bydgoskiej Izby Adwokackiej. W 2005-2009 jako aplikant, a następnie referent prawny pracował w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy, gdzie ukończył aplikację prokuratorską. Od 2007 r. zajmuje stanowiska związane z praktycznym stosowaniem przepisów prawa. W latach 2009 – 2012 prawnik w Zespole Prawnym Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Od 2012 r. prowadzi własną kancelarię adwokacką.

 

Trener, wykładowca akademicki, prawnik, adwokat - praktyk. Od 2010 roku prowadzi szkolenia bazujące na doświadczeniach wyniesionych z biznesu i współpracy z rozmaitymi instytucjami. Specjalizuje się w m. in. w praktycznym stosowaniu prawa oświatowego. W kręgu jego zainteresowań pozostają także zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych. Z powodzeniem reprezentuje nauczycieli w postępowaniach dyscyplinarnych oraz sporach pracowniczych przed sądami powszechnymi.


Współpracuje lub współpracował z takimi uczelniami jak: Uniwersytet WSB Merito, Uniwersytet SWPS w Warszawie i we Wrocławiu, Politechnika Bydgoska. W ramach prowadzonej kancelarii zajmuje się również doradztwem i szkoleniami z prawa pracy, ochroną danych osobowych, praktycznymi aspektami prawa oświatowego. Aktywnie współpracuje z dyrektorami szkół i placówek w zakresie praktycznego stosowania prawa oświatowego i prawa pracy. Z powodzeniem reprezentuje organy prowadzące i nauczycieli w sporach sądowych. Z zaangażowaniem zajmuje się obroną nauczycieli w postępowaniach dyscyplinarnych. Współpracuje z firmami szkoleniowymi i placówkami doskonalenia nauczycieli, na zlecenie których realizuje projekty szkoleniowe i wdrożeniowe, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem i, co najważniejsze, spełniają swoje cele usprawniając procesy w wielu organizacjach.

 

Specjalizacje:

 • prawo oświatowe – praktyczne zastosowanie Karty Nauczyciela, zarządzanie placówkami oświatowymi, prawo pracy dla nauczycieli, wdrażanie procedur antymobbingowych, realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, postępowanie dyscyplinarne dla nauczycieli
 • przetwarzanie danych osobowych w szkołach, placówkach oświatowych oraz przedsiębiorstwach – projektowanie i wdrażanie procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych, zgodnie z RODO, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych
 • prawo pracy – spory pracownicze, stosowanie przepisów Kodeksu pracy przez pryzmat Karty Nauczyciela
 • prawo cywilne – prawo rodzinne, prawo spadkowe
 • prawo ochrony konsumentów.
Czytaj więcej