W związku z wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki związanymi z bezpośrednim zagrożeniem rozprzestrzenianiem  SARS-CoV-2 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo całej społeczności akademickiej w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy w dniach 12.03-24.05 br. zostają zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne, spotkania i wydarzenia. 

 

Dotyczy to wszystkich kierunków studiów I i II stopnia (licencjackich, inżynierskich, magisterskich), jednolitych studiów magisterskich we wszystkich trybach (stacjonarne, niestacjonarne) oraz studiów podyplomowych, MBA, kursów i szkoleń a także wydarzeń, które były zaplanowane na terenie Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy.

 

W okresie zawieszenia zajęć pracować będą działy administracyjne uczelni. Aby ograniczyć ryzyko epidemiologiczne prosimy o załatwianie bieżących spraw za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i mailowej. Dane kontaktowe dostępne są na stronie uczelni w zakładce Kontakt. 

 

Egzaminy i zaliczenia zaplanowane na ten czas odbędą się w późniejszym terminie, obrony prac dyplomowych odbędą się w wyznaczonych terminach. Prosimy o bieżący monitoring harmonogramu.

 

Bez względu na okres zawieszenia zajęć gwarantujemy, że cykl kształcenia zostanie zrealizowany, a uczelnia pracuje nad odpowiednimi rozwiązaniami w tym zakresie. 

 

O ponownym rozpoczęciu zajęć poinformujemy studentów i słuchaczy za pośrednictwem Extranetu oraz strony internetowej.

 

Jeżeli będą potrzebowali Państwo bardziej szczegółowych informacji lub będziecie chcieli zadać jakieś pytania prosimy o korespondencję mailową pod adresem koronawirus@wsb.torun.pl 

Czytaj więcej