Studenci Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu rozpoczynają studia online.

 

Decyzja Ministra Edukacji i Nauki o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w formie bezpośredniej spowodowana jest nadzwyczajną sytuacją epidemiologiczną w Polsce i na świecie. Ta niezależna od naszej Uczelni decyzja wymaga od nas wprowadzania niestandardowych działań. Robimy wszystko w zakresie organizacyjnym i kadrowym, aby zapewnić najwyższą możliwą w tych okolicznościach jakość usługi, jaką Wam dostarczamy, w tym w szczególności realizację programu studiów.


Ministerstwo w specjalnie wydanym rozporządzeniu wskazuje na zastąpienie tradycyjnego nauczania i dopuszcza realizację procesu kształcenia i programu studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia zdalnego. Jednocześnie nie stosuje ograniczeń w zakresie liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, określonych w programach studiów.  (par. 1 ust. 2 oraz par. 2 Rozporządzenia z dnia 11.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

 

WAŻNE:
Od weekendu 27-29.03 linki do poszczególnych zajęć dostępne będą w planie zajęć w Extranecie w kolumnie UWAGI.

Natomiast w przypadku Seminariów dyplomowych - linki dostępne będą w kursach na platformie Moodle.

Linki do zajęć, zarówno w planie zajęć w Extranecie oraz na platformie Moodle, dostępne będą najpóźniej:

  • w przypadku zajęć realizowanych w piątek, do czwartku do godziny 21.00;
  • w przypadku zajęć realizowanych w sobotę i niedzielę, do piątku do godziny 21.00.

Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami, zajęcia w formie on-line realizowane są zgodnie z opublikowanym wcześniej harmonogramem zjazdów i planem zajęć.

 Poniżej znajdują się odnośniki do filmów instruktażowych: 

W kursie na Moodle do danego przedmiotu znajdziecie także instrukcje, materiały od prowadzącego, jak również numery telefonów wsparcia technicznego. Poszczególne kursy będą uruchomione najpóźniej na dzień przed Waszymi zajęciami ujętymi w planie (od godziny 18:00).

 

Jednocześnie informujemy, iż działy obsługowe Uczelni funkcjonują w następujących dniach i godzinach (możliwy kontakt telefonicznie/mailowo - aktualne dane kontaktowe na stronie www.wsb.pl):

  • Dziekanat: poniedziałek - piątek od godziny 8.00 do 16.00, sobota od godziny 8.00 - 14.00;
  • Biuro Karier: poniedziałek - piątek od godziny 8.00 do 16.00;
  • Biuro Finansowej Obsługi Studentów: poniedziałek - piątek od godziny 8.00 do 16.00.

Prosimy o bieżący monitoring Extranetu, gdzie umieszczone są komunikaty z Uczelni i informację o planie zajęć. 


Zapewniamy jednocześnie, że zastosowane rozwiązania spełniają wytyczne MEiN i umożliwią Wam zdobycie kwalifikacji przewidzianych programem całych studiów. Obecnie nasza Uczelnia nie przewiduje zmian w kalendarzu roku akademickiego.


Przez cały czas pozostajemy z Wami w kontakcie, a wszystkie aktualne informacje znajdziecie w Extranecie, na stronie www oraz w mediach społecznościowych Uczelni.

 


Prosimy pamiętać, że zawieszenie zajęć ma ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz swoich bliskich zachęcamy do stosowania się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i unikania zgromadzeń.

 

Władze Uczelni

Czytaj więcej