Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Coaching i facylitacja

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 180
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2
Coaching i facylitacja
(172 godz.)
 • Trening interpersonalny – integracja na bazie wyników badania Style Myślenia FRIS (8 godz.)
 • Efektywna komunikacja (10 godz.)
 • Style przywództwa i alternatywne formy/narzędzia zarządzania  (8 godz.)
 • Zarządzanie różnorodnością (w tym wiekiem, zespołem rozproszonym) (8 godz.)
 • Coaching i i facylitacja jako proces (20 godz.)
 • Diagnoza problemów i potrzeb (organizacji i indywidualnych), w tym luki kompetencyjne, AT, FRIS (18 godz.)
 • Coaching i facylitacja - jako projekt (16 godz.)
 • Coaching jako narzędzie w pracy lidera  (8 godz.)
 • Action Learning (spotkania moderowane) (8 godz.)
 • Proces coachingowy (indywidualny) w biznesie (10 godz.)
 • Proces coachingowy (grupowy) w biznesie (10 godz.)
 • Proces coachingowy (zespołowy) w biznesie (10 godz.)
 • Narzędziownik coacha (10 godz.)
 • Facylitacja (16 godz.)
 • Style poznawcze w biznesie (8 godz.)
 • Seminarium projektowe (4 godz.)
Forma zaliczenia
Testy
Egzamin praktyczny - obrona projektu