Jesteśmy Uniwersytetem WSB Merito

W wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej Federacji Naukowej WSB-DSW Merito i wysokich ocen aż w 8 dyscyplinach zostaliśmy uniwersytetem i zmieniliśmy nazwę na Uniwersytet WSB Merito Szczecin.

 

To kolejny krok w rozwoju naszych uczelni, wyraża nasz szeroki,  uniwersalny profil kształcenia oraz działalności naukowej. Stawiamy na praktyczność przekazywanej wiedzy i umiejętności oraz współpracę z otoczeniem. Studenci i ich potrzeby są dla nas najważniejsze. 

Nowe możliwości! 
 

Status uniwersytetu sprawił, że uzyskaliśmy uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w nowych dyscyplinach naukowych oraz umożliwił rozszerzenie naszej oferty dydaktycznej o kierunki, które jeszcze lepiej odpowiadają na dzisiejsze trendy na rynku pracy. 

nowe mozliwosci

Gdzie nas znajdziesz?

Uniwersytety WSB Merito znajdziesz w 11 miastach w Polsce: Bydgoszczy, Chorzowie, Gdańsku, Gdyni, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Kształcimy dziś ponad 100 tys. studentów.  

Mapka Mapka