Co zyskujesz, studiując pedagogikę na Uniwersytecie WSB Merito Opole?

forma studiów

Rekrutacja zakończona.

 

Rekrutacja zakończona.Studia na tym kierunku możesz realizować w formie niestacjonarnej.

Twój plan zajęć będzie zorganizowany w weekendowe zjazdy, średnio raz na dwa tygodnie.

sposób realizacji studiów

Studia na tym kierunku zrealizujesz w sposób hybrydowy. 

Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz zarówno na zajęciach odbywających się online, jak i tych w murach uczelni. Jak wygląda taki hybrydowy układ zajęć? Przykładowo, w sobotę uczysz się online z domu, a na uczelnię przyjeżdżasz w niedzielę.

Uczysz się według programu studiów, który łączy wiedzę z zakresu m.in. pedagogiki, psychologii, socjologii z nowoczesnymi rozwiązaniami praktycznymi.

 

Absolwent nie nabywa kwalifikacji do nauczania w przedszkolach, klasach I-III oraz kwalifikacji pedagoga specjalnego.

Na zajęciach specjalnościowych wykorzystujesz metody aktywizujące, praktyczne, warsztatowe i projektowe.

Dziewczyny przeglądające notatki.

Możesz połączyć studia magisterskie ze studiami podyplomowymi z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i uzyskać kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie.

Poznasz kreatywne i nowoczesne formy prowadzenia zajęć.

Mózg
aktywne i nowoczesne formy zajęć
Organizacja
zajęcia z profesjonalistami
twórcze i podmiotowe podejście do pracy wychowawczej

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Efektywnego rozwiazywania problemów wychowawczych
Nowatorskich metod pracy pedagogicznej z podopiecznymi w różnym wieku
Dziewczyna korzystająca z tabletu.
Dziewczyna trzymająca książkę.
Budować własny warsztat pracy
Dziewczyna słuchająca muzyki.
Stosować twórcze metody w pracy z uczniami, podopiecznymi, wychowankami i osobami dorosłymi

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową
Niestacjonarne Tradycyjne Hybrydowe Rekrutacja zakończona
od 336 zł

Program studiów

Program studiów magisterskich na kierunku pedagogika obejmuje ćwiczenia i wykłady m.in z metodologii badań pedagogicznych, systemów opieki, wychowania i kształcenia, dydaktyki ogólnej.

 

Ukończenie kierunku nie nadaje kwalifikacji do pracy nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.

Zobacz program studiów

Wykładowcy

prof. Sikorski
Irena Motow.jpg
Joanna Majchrzak-Mikuła
prof. Andrzej Felchner
dr Joanna Wawrzyniak
dr Joanna Swędrak-Zawada
dr Justyna Kuświk prodziekan ds. studenckich
Magdalena Mitoraj
dr Ewa Granat
Joanna Świercz
dr hab. Wiesław Sikorski, prof. Uniwersytetu WSB Merito

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, pedagog społeczny, praktykujący terapeuta rodzinny, specjalista HR Business Partner. Twórca nowatorskiego programu „Edukacja na planecie Mózg”, opartego na najnowszej wiedzy o funkcjonowaniu mózgu w procesie nauczania i uczenia się. Badacz i...

prof. Irena Motow

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu WSB Merito Opole, nauczyciel dyplomowany. Pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji i oligofrenopedagogiki z 25-letnim stażem. Kurator zawodowy, nauczyciel „klas życia”, wychowawca i wieloletni dyrektor młodzieżowego...

prof. Joanna Majchrzyk-Mikuła

Profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Obszarem działań naukowych są zagadnienia dotyczące szeroko pojmowanej opieki nad dziećmi i młodzieżą zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Zainteresowania naukowe...

prof. Andrzej Felchner


W latach 1969-1997 nauczyciel akademicki Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (pracownik cywilny wojska) – od asystenta do profesora nadzwyczajnego WAM. Następnie kolejno: 1997-2020 – nauczyciel akademicki w Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,...

dr Joanna K. Wawrzyniak

Menedżer kierunku pedagogika w Uniwersytecie WSB Merito Opole. Andragog i gerontolog społeczny, specjalizująca się w pracy edukacyjnej i aktywizacji osób starszych, autorka podręczników z gerontologii oraz ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych z zakresu pedagogiki dorosłych oraz...

dr Joanna Swędrak-Zawada

Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, nauczyciel montessoriański, w trakcie uzyskiwania certyfikatu American Montessori Society. Jej zainteresowania naukowe dotyczą między...

dr Justyna Kuświk

Prodziekan ds. studenckich w Uniwersytecie WSB Merito Opole.

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, psychoterapeuta oraz trener. Zainteresowania badawcze: psychologia polityki, w szczególności funkcjonowanie polityków w sytuacji stresu zawodowego, psychologia społeczna oraz...

Marcin Kuc

Pedagog socjoterapeuta, doradca zawodowy, coach, nauczyciel, terapeuta, rewalidator i doradca zawodowy w wielu świdnickich placówkach oświatowych. Terapeuta i interwent kryzysowy w PCPR w Kamiennej Górzeoraz w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Świdnicy. Posiada również doświadczenie...

Magdalena Mitoraj

Pedagog resocjalizacji, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, gdzie ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji z zakresu mediacji i arbitrażu sądowego. Major Służby Więziennej w stanie spoczynku. Prowadzi w zakładach karnych, głównie typu zamkniętego,...

Ewa Granat

Neurologopeda, pedagog, terapeuta ASD, oligofrenopedagog.

Od 20 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą w charakterze logopedy, pedagoga, wychowawcy, terapeuty. Współpracuje z różnymi placówkami- Szkoła, Przedszkole, Dom Dziecka, Centrum Rozwoju i Wsparcia Rodziny, Poradnia Psychologiczno...

Joanna Świercz

Nauczyciel matematyki, informatyki, języka angielskiego z ponad 20 letnim doświadczeniem w pracy w dziećmi w wieku od 4 do 15 lat. Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, gdzie ukończyła również studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej.  Certyfikowana trenerka,...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji

Godziny otwarcia:
  • pn-pt: 09:00 - 17:00
Pobierz stronę do PDF