Co zyskujesz, studiując pedagogikę na Uniwersytecie WSB Merito Opole?

forma studiów

Studia na tym kierunku możesz realizować w formie niestacjonarnej.

Twój plan zajęć będzie zorganizowany w weekendowe zjazdy, średnio raz na dwa tygodnie.

sposób realizacji studiów

Studia na tym kierunku zrealizujesz w sposób hybrydowy. 

Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz zarówno na zajęciach odbywających się online, jak i tych w murach uczelni. Jak wygląda taki hybrydowy układ zajęć? Przykładowo, w sobotę uczysz się online z domu, a na uczelnię przyjeżdżasz w niedzielę.

Podejmując studia magisterskie na kierunku Pedagogika o profilu praktycznym poszerzysz i pogłębisz swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Nauczysz się diagnozować potrzeby i planować pracę pedagogiczną z osobami w różnym wieku i z różnych środowisk.

Studenci pracujący nad projektem pod okiem wykładowcy

Poznasz metody pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej, terapeutycznej i profilaktycznej, a przede wszystkim poznasz warsztat pracy pedagoga. Nauczysz się pracować innowacyjnie i twórczo.

Dziewczyny przeglądające notatki.

Weźmiesz udział w praktycznych zajęciach, wizytach studyjnych oraz spotkaniach z liderami innowacji edukacyjnych i społecznych. Możesz rozwijać się i doskonalić biorąc udział w pracy Studenckiego Koła Naukowego.

Rozmawiający studenci

Studia na kierunku pedagogika nadają kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023.
Aby uzyskać pełne kwalifikacje pedagogiczne konieczne jest ukończenie studiów licencjackich oraz magisterskich na kierunku pedagogika.

Mózg
dodatkowe szkolenia i kursy organizowane specjalnie dla Studentów Pedagogiki
wykładowcy z bogatym doświadczeniem
Organizacja
konferencje i warsztaty organizowane kilka razy w ciągu roku w UWSB Opole

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 31 lipca
czesne już od
380 zł
346 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 lipca zyskujesz:

  • 800 zł dzięki zniżce w czesnym, która na studiach II stopnia i II stopnia z podyplomowymi rozliczana jest przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego.
  • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł.

 

 

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 346 zł

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej.

  • Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie rozliczana przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego.
  • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Nauczysz się metod pracy z podopiecznymi z różnych środowisk, o różnych potrzebach i możliwościach.
Dziewczyna korzystająca z tabletu.
Poznasz różnorodne strategie i techniki pracy pedagogicznej, które można stosować w pracy z różnymi grupami wiekowymi o zróżnicowanych poziomach umiejętności.
Nauczysz się diagnozować potrzeby edukacyjne uczniów i dostosowywać indywidualne wsparcie, w tym socjoterapię i terapię zajęciową.
Dziewczyna trzymająca książkę.
Nabędziesz umiejętności pracy z grupą, stosowania odpowiednich metod pracy korekcyjnej, doradczej i terapeutycznej.
Dziewczyna słuchająca muzyki.
Wykładowca
Studia pedagogiczne pomagają także w rozwoju osobistym – uczą empatii, cierpliwości, zdolności do współpracy oraz komunikacji.
Chłopak patrzący w dal
Nauczysz się wykorzystywać innowacje pedagogiczne oraz nowoczesne technologie w procesie edukacji.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
od 346 zł 380 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 346 zł
od 346 zł 380 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 346 zł
od 346 zł 380 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 346 zł

Program studiów

Program studiów magisterskich na kierunku pedagogika obejmuje ćwiczenia i wykłady m.in z metodologii badań pedagogicznych, systemów opieki, wychowania i kształcenia, dydaktyki ogólnej.

 

Ukończenie kierunku nie nadaje kwalifikacji do pracy nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej oraz nie nadaje kwalifikacji pedagoga specjalnego i nauczyciela wspomagającego.

Zobacz program studiów

Wykładowcy

prof. Sikorski
Irena Motow.jpg
Joanna Majchrzak-Mikuła
prof. Andrzej Felchner
dr Joanna Wawrzyniak
dr Joanna Swędrak-Zawada
dr Justyna Kuświk prodziekan ds. studenckich
Magdalena Mitoraj
dr Ewa Granat
Joanna Świercz
dr hab. Wiesław Sikorski, prof. Uniwersytetu WSB Merito

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, pedagog społeczny, praktykujący terapeuta rodzinny, specjalista HR Business Partner. Twórca nowatorskiego programu „Edukacja na planecie Mózg”, opartego na najnowszej wiedzy o funkcjonowaniu mózgu w procesie nauczania i uczenia się. Badacz i...

prof. Irena Motow

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu WSB Merito Opole, nauczyciel dyplomowany. Pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji i oligofrenopedagogiki z 25-letnim stażem. Kurator zawodowy, nauczyciel „klas życia”, wychowawca i wieloletni dyrektor młodzieżowego...

prof. Joanna Majchrzyk-Mikuła

Profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Obszarem działań naukowych są zagadnienia dotyczące szeroko pojmowanej opieki nad dziećmi i młodzieżą zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Zainteresowania naukowe...

prof. Andrzej Felchner


W latach 1969-1997 nauczyciel akademicki Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (pracownik cywilny wojska) – od asystenta do profesora nadzwyczajnego WAM. Następnie kolejno: 1997-2020 – nauczyciel akademicki w Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,...

dr Joanna K. Wawrzyniak

Menedżer kierunku pedagogika w Uniwersytecie WSB Merito Opole. Andragog i gerontolog społeczny, specjalizująca się w pracy edukacyjnej i aktywizacji osób starszych, autorka podręczników z gerontologii oraz ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych z zakresu pedagogiki dorosłych oraz...

dr Joanna Swędrak-Zawada

Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, nauczyciel montessoriański, w trakcie uzyskiwania certyfikatu American Montessori Society. Jej zainteresowania naukowe dotyczą między...

dr Justyna Kuświk

Prodziekan ds. studenckich w Uniwersytecie WSB Merito Opole.

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, psychoterapeuta oraz trener. Zainteresowania badawcze: psychologia polityki, w szczególności funkcjonowanie polityków w sytuacji stresu zawodowego, psychologia społeczna oraz...

Marcin Kuc

Pedagog socjoterapeuta, doradca zawodowy, coach, nauczyciel, terapeuta, rewalidator i doradca zawodowy w wielu świdnickich placówkach oświatowych. Terapeuta i interwent kryzysowy w PCPR w Kamiennej Górzeoraz w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Świdnicy. Posiada również doświadczenie...

Magdalena Mitoraj

Pedagog resocjalizacji, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, gdzie ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji z zakresu mediacji i arbitrażu sądowego. Major Służby Więziennej w stanie spoczynku. Prowadzi w zakładach karnych, głównie typu zamkniętego,...

Ewa Granat

Neurologopeda, pedagog, terapeuta ASD, oligofrenopedagog.

Od 20 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą w charakterze logopedy, pedagoga, wychowawcy, terapeuty. Współpracuje z różnymi placówkami- Szkoła, Przedszkole, Dom Dziecka, Centrum Rozwoju i Wsparcia Rodziny, Poradnia Psychologiczno...

Joanna Świercz

Nauczyciel matematyki, informatyki, języka angielskiego z ponad 20 letnim doświadczeniem w pracy w dziećmi w wieku od 4 do 15 lat. Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, gdzie ukończyła również studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej.  Certyfikowana trenerka,...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji

ul. Augustyna Kośnego 72
45-372 Opole

Infolinia: 77 401 94 03 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 16:00 do 18:00
Godziny otwarcia:
  • pn-pt: 09:00 - 17:00
  • so: 10:00 - 14:00
Pobierz stronę do PDF