Stypendia i zniżki

Studia to inwestycja która się zwraca, ale na początku, dla części z Was, może się wiązać ze sporym wysiłkiem finansowym. Zobacz, z jakich stypendiów i zniżek, które poratują Twój budżet, możesz skorzystać, będąc studentem Uniwersytetu WSB Merito Opole. Pamiętaj, że na naszej uczelni korzystasz nie tylko ze stypendiów fundowanych z budżetu Ministerstwa Nauki, czyli tych samych, z których mogą skorzystać studenci uczelni publicznych, ale WSB ma dla Ciebie zniżki i stypendia fundowane ze środków własnych.

 

 

Dziewczyna trzymająca notatki.

Promocja "POLECAM"

Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyłeś naszą uczelnię, wybierając ją jako miejsce Twoich studiów.


Doceniamy to, dlatego jeśli polecisz studia w Uczelni WSB Merito  znajomemu, otrzymasz dodatkowo 100 zł zniżki w czesnym.


Poleć jedne ze studiów w Uczelniach WSB Merito :
•    I stopnia
•    II stopnia

•    II stopnia z podyplomowymi

•    jednolite studia magisterskie
•    podyplomowe
swojemu znajomemu lub członkowi rodziny, a zniżka będzie Twoja.

 

Szczegółowych informacji na temat promocji udziela Biuro Rekrutacji.

 

Zapoznaj się z regulaminem promocji "Polecam"

Dwie spacerujące dziewczyny.

Stypendia

Mózg
dla ambitnych i pracowitych

O stypendium Rektora za wyróżniające wyniki w nauce może się ubiegać każdy, kto uzyskał roczną średnią ocen na poziomie min. 4,75 lub wykazał się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi albo znakomitymi wynikami sportowymi na poziomie międzynarodowym lub krajowym. Student I roku studiów I stopnia może ubiegać się o stypendium, jeżeli jest laureatem olimpiady lub medalistą zawodów sportowych o tytuł Mistrza Polski.

 

Termin składania wniosków mija 17 marca 2024 r.

Medal
Ministra

Student, który wykazał się wybitnymi osiągnięciami naukowymi oraz uzyskał wysoką, roczną średnią ocen może ubiegać się o przyznanie stypendium Ministra Nauki.

Tryby
socjalne

Uniwersytet WSB Merito Opole nie zapomina o studentach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej bez względu na wybrany przez nich tryb nauki. Wsparcie finansowe, przyznawane ze środków ministerialnych, można otrzymać już na pierwszym semestrze studiów. W poprzednim roku akademickim o stypendium socjalne mogły starać się osoby, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekraczał 1050,00 zł.
 

Termin składania wniosków mija 15 marca 2024 r.

Uścisk dłoni
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Uniwersytet WSB Merito Opole to Uczelnia przyjazna osobom z niepełnosprawnościami. Przyznajemy stypendia dla osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności i niezdolności do pracy lub o przyznanej grupie inwalidzkiej.

 

Termin składania wniosków mija 15 marca 2024 r.

Organizacja
dla liderów

Promujemy studentów, którzy aktywnie działają na rzecz uczelni i swoich kolegów. Stypendia finansowane są ze środków własnych uczelni.

Pinezka
zapomogi

Przyznajemy jednorazowe wsparcie finansowe studentom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Są to świadczenia dotowane przez Ministerstwo Nauki.

Jak ubiegać się o stypendium?

Najlepiej najpierw zajrzyj do Extranetu, tam w zakładce „Stypendia i zniżki” znajdziesz szczegółowe informacje w zakresie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób z niepełnosprawnościami oraz stypendium Rektora za wyróżniające wyniki w nauce.
 
W przypadku pytań lub wątpliwości, skontaktuj się z:
Działem Obsługi Finansowej Studenta 
tel. 77 401 94 05, e-mail: dofs@wsb.opole.pl

Dwie dziewczyny z laptopem.