Czasopisma naukowe Uniwersytetu WSB Merito

Książki
Nabór

Nabór artykułów do CEREM oraz CEEJME prowadzony jest w trybie ciągłym. Złożone artykuły podlegają wstępnej weryfikacji przez Redakcję pod kątem dopasowania do profilu czasopisma oraz poziomu naukowego. Ponadto weryfikowana jest zgodność z wymaganiami redakcyjnymi (streszczenie, bibliografia, przypisy, słowa kluczowe, itd.) Następnie artykuły wysyłane są do recenzji.

Książka
Ocena

Do oceny artykułu złożonego do publikacji w CEREM oraz CEEJME powołuje się dwóch recenzentów będących pracownikami naukowymi albo ekspertami z obszaru naukowo-badawczego, zgodnego z przedmiotem opracowania.

Laptop
Recenzje

Redakcja CEREM oraz CEEJME unika konfliktów interesów bądź okoliczności, które mogłyby obniżyć wiarygodność postępowania recenzyjnego. Na etapie gromadzenia recenzji procedura recenzyjna ma charakter poufny. Recenzje są dostępne wyłącznie dla uprawnionych osób przeprowadzających i kontrolujących procedurę wydawniczą. 

 

Każdy artykuł zgłoszony do czasopisma jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów. Stosowany jest model, w którym autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). 

 

Koperta
Wyślij artykuł

Artykuły prosimy składać przy wykorzystaniu Open Journal System (OJS), który znajduje się na stronie:

Prosimy o przesyłanie plików artykułów za pośrednictwem systemu OJS bez danych osobowych

Wymogi edytorskie dostępne są na stronie:

Organizacja
Redakcja

W Central European Review of Economics and Management oraz Central and Eastern European Journal of Economics and Management publikowane są tylko artykuły w języku angielskim. Redakcja wspomaga proces tłumaczenia na język angielski, jednak preferowane są artykuły złożone w języku angielskim. W sprawie szczegółów, prosimy o kontakt z sekretarzem naukowym albo redaktorem naukowym.

Organizacja
Redaktor naukowy

dr. hab. Johannes Platje, prof. Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu
e-mail: johannes.platje@wroclaw.merito.pl

Organizacja
Sekretarz naukowy Redakcji

dr. Tomasz Rólczyński
e-mail: tomasz.rolczynski@wroclaw.merito.pl