Program Erasmus+ to studia za granicą na wyciągnięcie ręki

Jednym z najważniejszych kierunków rozwoju Uniwersytetu WSB Merito jest szeroko pojęta współpraca międzynarodowa, w wielu obszarach działalności:

  • od wielu lat nasi studenci wyjeżdżają na studia i praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+
  • z roku na rok coraz większa liczba studentów zagranicznych przyjeżdża na studia do WSB Merito, czy to studiować po polsku, czy na kierunki i specjalności prowadzone całkowicie w języku angielskim
  • współpracujemy z zagranicznymi uczelniami partnerskimi w zakresie wdrażania sprawdzonych rozwiązań nauczania, stosowanych w najbardziej prestiżowych uczelniach na świecie.
praktyczność

Co zyskasz dzięki Erasmus+

Przystąpienie do programu Erasmus ma bez wątpienia wiele korzyści. Oto niektóre z nich:

  • uczysz się w obcojęzycznym środowisku studenckim
  • uzyskujesz stypendium w ramach Erasmus+ więc Twoja zagraniczna przygoda edukacyjna jest częściowo dofinansowana ze środków Programu Erasmus+. W tym czasie też nie płacisz czesnego w WSB Merito, bo jesteś z niego zwolniony decyzją Kanclerza
  • poznajesz kulturę nowego kraju
  • nawiązujesz nowe kontakty, nie tylko towarzyskie ale też czasem zawodowe
  • Uniwersytet WSB Merito jako Twoja uczelnia macierzysta uznaje okres studiów odbytych w uczelni partnerskiej jako równoważny z okresem studiów tutaj, wyjazd zagraniczny nie wydłuża więc czasu studiowania
  • doskonalisz znajomość języka obcego.