Studiuj drugi kierunek za połowę ceny!

Chcesz zdobyć drugi zawód lub dodatkowe kompetencje potwierdzone dyplomem uczelni cenionej przez pracodawców?

Jeśli jesteś studentem pierwszego lub drugiego roku jakiejkolwiek uczelni wyższej – to oferta dla Ciebie. W Uniwersytecie WSB Merito Łódź możesz studiować drugi kierunek studiów za połowę jego ceny. Musisz tylko dostarczyć zaświadczenie, że studiujesz.

Co zyskujesz studiując drugi kierunek

praktyczność
Drugi zawód
praktyczność
Szersze kompetencje
Dodatkową specjalizację
praktyczność
Dyplom uczelni cenionej przez pracodawców
praktyczność

Zasady rekrutacji

 1. Zapisz się online
 2. Potwierdź link aktywacyjny, który otrzymasz na podany adres e-mail
 3. Dostarcz do Biura Rekrutacji zaświadczenie o statusie studenta i wypełnij na miejscu podanie do Dziekana o przyjęcie na studia (wzór dostępny tutaj)
   

Podpisane dokumenty dostarcz osobiście do Biura Rekrutacji:

 • podanie oraz kwestionariusz (uzupełnione generuje system zapisów online)
 • zaświadczenie o statusie studenta
 • umowa edukacyjna (w 2 egzemplarzach)
 • kserokopia świadectwa maturalnego – oryginał lub odpis  do wglądu
 • 2 kolorowe zdjęcia (zgodne z wymogami zdjęć do paszportu)
 • ślubowanie

 

Informacja o przyjęciu
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji Dziekana o przyjęciu - studiujesz 50% taniej!

Ze zniżki na drugi kierunek możesz korzystać pod warunkiem dostarczenia co semestr zaświadczenia o statusie studenta (dotyczy pierwszego kierunku)