Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.:

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Koncepcje zarządzania
 • Prawo handlowe
 • Elementy statystyki matematycznej
Przedmioty kierunkowe
 • Zrównoważony rozwój i odpowiedzialności biznesu
 • Koncepcje zarządzania
 • Zarządzanie kryzysowe i odporność organizacji
 • Cyfrowa transformacja biznesu
 • Prawo handlowe
 • Elementy statystyki matematycznej - Narzędzia statystyczne i ekonometryczne w zarządzaniu
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Komunikacja i zarządzanie zespołem
 • Rachunkowość zarządcza
 • Metodologia badań naukowych
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zastosowania metod ilościowych w zarządzaniu
 • Zarządzanie procesami
 • Przywództwo i kompetencje menadżerskie
Przedmioty specjalnościowe
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku międzynarodowym
 • CRM - zarządzanie relacjami z klientami
 • Zarządzanie marką
 • Zarządzanie w warunkach kryzysu
 • Psychologia ekonomiczna
 • Coaching i mentoring
 • Systemy oceny i rozwoju pracowników
 • Strategie podatkowe przedsiębiorstwa
 • Różnice międzykulturowe w biznesie