Działalność Instytutu:

Instytut Nauk Społecznych i Humanistycznych został powołany przez Senat WSB w dniu 1.02 2016 roku.  Od początku Instytutem kierowała prof. nadzw. dr hab. Teresa Bauman. Od 1.09.2017 roku dyrektorem Instytutu jest prof. nadzw. dr. hab. Jolanta Kruk.
 

INSiH  to  jednostka, przed którą stawiane są cele związane z organizacją i rozwijaniem życia naukowego w uczelni. Instytut stanowi forum wymiany myśli, umożliwia pracownikom  zaprezentowanie swoich aktualnych prac badawczych, poddanie pod dyskusję własnych pomysłów. Formami działalności INSiH są przede wszystkim zebrania naukowe oraz seminaria i konferencje.
 

W skład Instytutu wchodzą pracownicy badawczo-dydaktyczni o różnorodnych zainteresowaniach, aktywni w następujących obszarach badawczych:
 

 • dydaktyka (szkolna i pozaszkolna), edukacja dorosłych;
 • językoznawstwo, zagadnienia socjolingwistyki, dwujęzyczności i uczenia się;
 • edukacja nieformalna; edukacja włączająca
 • wolontariat i opieka nieformalna;
 • działalność opiekunów rodzinnych i wsparcie społeczne;
 • problemy rozwojowe dzieci i młodzieży;
 • problematyka resocjalizacji, wykluczenie społeczne;
 • przemiany rodziny współczesnej;
 • metodyki szczegółowe; przyrodnicze, języki obce;
 • diagnostyka edukacyjna;
 • filozofia wychowania;
 • coaching szkolny i tutoring, terapia pedagogiczna;
 • nauczyciel i jego rozwój zawodowy;

Kadra

Dyrektor Instytutu: prof. nadzw. dr hab. Jolanta Kruk
prof. nadzw. dr hab. Tomasz Biernat

prof. nadzw. dr hab. Danuta Wajsprych
dr Daria Becker-Pestka
dr Tomasz Dancewicz

dr Wojciech Drzeżdżon
dr Anna Janowicz
dr Mariola Pałka-Pilecka

dr Alicja Szostkiewicz
dr Agnieszka Tomasik
mgr Olga Ludyga
mgr Monika Modrzejewska-Szeląg