młodzież młodzi ludzie nastolatkowie słońce

Opis projektu

Projekt ”Bezpieczna młodzież” jest realizowany przez Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu cyklicznie od 2008 r. Poświęcony jest profilaktyce i diagnostyce zagrożeń, na jakie narażona jest współczesna młodzież.

Badania


Zrealizowane badania przyczyniły się do wystąpienia wymiernych korzyści w obszarze edukacji dla bezpieczeństwa, posłużyły m.in profesjonalizacji i standaryzacji zachowań środowiska szkolnego w sytuacji zagrożeń. Dzięki zaangażowaniu lokalnych służb, takich jak straż miejska, straż pożarna, Miejska Komenda Policji oraz Pogotowie ratunkowe powstał pierwszy praktyczny Przewodnik dla nauczycieli w obszarze edukacji dla bezpieczeństwa.

Efekty


W wyniku podjętej współpracy zrealizowano także film edukacyjny pt. ”Kolekcja Zagrożeń”, który był prezentowany przez Komendę Miejską Policji we Wrocławiu nauczycielom, uczniom oraz rodzicom z dolnośląskich liceów. Równolegle w kooperacji z Dolnośląskim Kuratorium Oświaty oraz Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu, Dolnośląska Szkoła Wyższa zorganizowała cykl szkoleń, prelekcji, pokazów i symulacji dotyczących właściwego reagowania na sytuacje zagrożeń w szkołach. Szkolenia poświęcone były m.in. terroryzmowi i sytuacjom zakładniczym, zagrożeniom w cyberprzestrzeni dotyczącymi użytkowania mediów społecznościowych, udostępniania treści w Internecie oraz radykalizmu ideologicznego. Publikacja Przewodnika dla Nauczycieli  realnie usprawniła pracę nauczycieli, co potwierdziło m.in. Kuratorium Oświaty (woj. dolnośląskie). 

Transfer badań zespołu badawczego, pod kierownictwem prof. P. Mickiewicza obywał się również poprzez doradztwo w zakresie skutecznego projektowania przez samorządy pożądanych rozwiązań systemowych w ramach utrzymania bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Udział prof. P. Mickiewicza wraz z zespołem badawczym w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa regionalnego oraz edukacji dla bezpieczeństwa miał wpływ na projektowaną obecnie w samorządzie woj. dolnośląskiego współpracę sieciową podmiotów społecznych w zakresie bezpieczeństwa w ramach Zintegrowanej Strategii Umiejętności i we włączeniu aspektów przeciwdziałania patologiom społecznym jako elementów monitoringu realizacji Polityki wspierania bezpieczeństwa w woj. dolnośląskim do 2020 r.

Rezultaty


Rezultaty badań zespołu badawczego prof. P. Mickiewicza w obszarze edukacji dla bezpieczeństwa mają wpływ na tworzenie standardów reagowania na zagrożenia w środowisku szkolnym poprzez oddziaływanie na różnych interesariuszy procesów bezpieczeństwa. Zostały zaimplementowane na szczeblu lokalnym przez takie instytucje jak Policja, Urząd Marszałkowski, Kuratorium Oświaty oraz organizacje pozarządowe. Dzięki badaniom wykonanym przez zespół badawczy prof. P. Mickiewicza wskazane podmioty usprawniły również swoje działanie w obszarze diagnozy, reagowania i planowania działań redukujących ryzyka dla bezpieczeństwa.

Partnerzy


https://umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/wks/logotyp-umwd_nowy.jpg

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2016/07/cropped-kuratorium-lewe-z-godlem-1.png

https://www.kkn.wroclaw.pl/images/kkn_logotyp.png

dziecko chłopiec widok niebo słońce