Opis projektu

Telemedycyna to nowy, wciąż jeszcze niezagospodarowany Błękitny Ocean na polskiej mapie produktów i usług. Stanowi naturalną drogę ewolucji opieki zdrowotnej w świecie cyfrowym i stwarza szansę na interaktywną komunikację w czasie rzeczywistym. Umożliwia wymianę informacji o stanie zdrowia pomiędzy pacjentem (np. w podeszłym wieku) a lekarzem, opiekunem lub praktykiem, przebywającym w odległym miejscu, za pośrednictwem sprzętu telekomunikacyjnego. Świadczenie usług opieki zdrowotnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych ma na celu diagnozowanie, leczenie chorób i urazów, profilaktykę, badania i konsultacje, poprawiając dostęp pacjentów do usług medycznych, niezależnie od miejsca ich pobytu. Jest to szczególnie cenne dla osób z tzw. grup wrażliwych, np. doświadczonych niepełnosprawnością i w społeczeństwach starzejących się. Skutki COVID19 wymogły wdrożenie wielu rozwiązań telemedycznych. COVID19 zmusił system opieki zdrowotnej do adaptacji do nowych warunków i dał potrzebny impuls, aby wprowadzić teleopiekę zdrowotną do głównego nurtu medycznego. Szczególny rozkwit przeżywają technologie wykorzystywane w opiece społecznej i domowej.

ręce senior laska pomoc kula

Badania

W ramach przeprowadzonych badań dotyczących obszaru komunikowania o zdrowiu, dr Agnieszka Piasecka – Robak, pracownik badawczo – dydaktyczny Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu zrealizowała w okresie 2018-2021 we współpracy z partnerami naukowymi ze Szwecji, Danii, Litwy oraz Finlandii projekt pn. AgeSam

Więcej informacji

Wyniki badań

Projekt koncentrował się na poprawie i promocji opieki nad chorymi na demencję w regionie Morza Bałtyckiego. Wyniki badań dr Agnieszki Piaseckiej – Robak prezentują możliwości wykorzystania modelu identyfikowania i analizowania potrzeb Leslie Rae (NIA), modelu Design Thinking oraz modelu coachingowego GROW w analizie oczekiwań seniorów względem urządzeń telemedycznych, wykorzystujących Internet i dane „w chmurze”.

Efekty


Badaczka opisała rozwiązania skandynawskie, mogące stanowić inspirację dla prototypowania polskich rozwiązań. Jednym z najważniejszych rezultatów projektu jest kurs dobrego starzenia się opracowany przez dr Piasecką – Robak. Kurs integruje technologie telemedyczne, aktualną wiedzę z komunikacji, gerontologii, medycyny, pielęgniarstwa i pracy socjalnej. Do chwili obecnej ukończyło go 23 osoby, wszedł także do stałej oferty edukacyjnej Malmo University (Szwecja) i Roskilde University College (Dania).  

Zastosowanie


Dr Agnieszka Piasecka –  Robak jest członkiem międzynarodowej sieci badawczo – edukacyjnej CareSam. Do sieci należą ośrodki akademickie oraz instytucje i organizacje związane z opieką senioralną z USA, Włoch, Szwecji, Danii, Finlandii, Niemiec i Polski.  Sieć zajmuje się w szczególności organizacją kursów zawodowych i szkoleń, których beneficjentami do chwili obecnej są m.in.  4 gminy w Danii i Szwecji oraz członkowie Sieci Badań Klinicznych OPEN w szpitalu Odense University Hospital w Danii.

Funkcjonalność


Dodatkowo, w ramach drugiego równolegle prowadzonego projektu pn. Przeprowadzenie prac B+R nad wprowadzeniem opaski monitorującej osoby przebywające w domu dla osób niesamodzielnych realizowanego w ramach programu Bony na innowacje dla MŚP  dr Piasecka – Robak wykonała opis funkcjonalności opaski monitorującej, który jest wykorzystywany przez polską firmę Geramus Sp. z o.o. Zestawienie potrzeb oraz negacji osób starszych oraz ich opiekunów, którego dokonała we współpracy z firmą Geramus badaczka wskazuje, jakie funkcjonalności prototypowanego urządzenia telemedycznego są najbardziej oczekiwanymi i takimi, które ułatwiłyby codzienne monitorowanie kondycji zdrowotnej seniorów. Prezentuje też najmniej akceptowane, a nawet odrzucane rozwiązania.

Urządzenie  telemedyczne dla seniorów powinno zawierać przede wszystkim funkcjonalności takie jak: dwustronna komunikacja wewnętrzna (możliwość wykonania poł. telefonicznego do wyznaczonej osoby, aby zgłosić jej brak jedzenia, leków lub zdarzenie, które wymaga interwencji), zgłaszanie incydentów (osoba starsza, przez naciśnięcie przycisku, wzywa pomoc lub zgłasza incydent), przypominanie o czynnościach cyklicznych (picie wody, zażycie leków), oraz czujnik upadku.

para seniorów spacer park las funkcjonalność

Partnerzy

 

Seniorzy szachy wolny czas hobby ręce zmarszczki