Opis studiów

Studia w formule hybrydowej.
 
Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym w formie hybrydowej. Część zajęć będzie odbywać się w formie tradycyjnej w salach wykładowych, a część w formie online na platformie MS Teams. W zajęciach uczestniczysz zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów.

hybrydowy system realizacji zajęć

Poprawna wymowa jest szczególnie ważna w tak trudnym języku, jakim język polski. Bez zrozumiałej wymowy, przy zniekształcaniu głosek czy nieco zabawnej artykulacji, może się okazać, że to, co ma do przekazania mówiący, choćby było bardzo mądre i elokwentne – może nie mieć znaczenia. Niezależnie od tego, czy problem dotyczy dziecka, czy dorosłego, sprawne porozumiewanie się, bez zakłóceń u odbiorcy, ma wpływ na pewność siebie, a nawet codzienne funkcjonowanie osoby z zaburzeniami wymowy. Logopeda powinien umieć trafnie zdiagnozować problem i dobierać skuteczną terapię wraz z ćwiczeniami, a potem z cierpliwością przeprowadzić podopiecznego przez proces. Jest wtedy kimś, kto faktycznie zmienia życie człowieka na lepsze. 

Studia na kierunku „Logopedia” poruszają takie zagadnienia, jak: diagnozowanie i dobieranie metod pracy do zidentyfikowanych zaburzeń, psychologia rozwojowa, neurologia, ale też metody pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Rzetelnie przygotowują do wykonywania tego ciekawego i ważnego zawodu, dają dużą dawkę wiedzy i praktycznych ćwiczeń. 

sp_sesjalato_10

Jeśli jesteś zainteresowany studiami podyplomowymi i chcesz dowiedzieć się więcej zostaw do siebie kontakt!
Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.
 

Zostaw kontakt

skontaktuj się z nami

Cel studiów

Słuchacze studiów podyplomowych „Logopedia” uzyskują kwalifikacje logopedy – osoby, która posiada umiejętności w zakresie diagnozowania i terapii zaburzeń mowy, jej usprawniania, przeciwdziałania trudnościom związanym z czytaniem i pisaniem oraz bezproblemowym komunikowaniem się. 

Korzyści

 • Zdobędziesz kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy w żłobkach, przedszkolach, szkołach, szkołach specjalnych, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, gabinetach logopedycznych, szpitalach i przychodniach specjalistycznych, a także w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w instytucjach medialnych. 
 • Otrzymasz wiedzę z dziedziny pedagogiczno-psychologicznej np. na zajęciach m.in  z psychoterapii: rodzina ‒ dziecko – rodzic, z dramy, arteterapii itp. 
 • W bloku medycznym zyskasz wiadomości m.in z psychiatrii i neurologii dziecięcej, audiologii oraz foniatrii i ortodoncji.  
 • W bloku logopedycznym nabędziesz wiedzę i doświadczenie m.in z: wczesnej interwencji logopedycznej (opieki logopedycznej od poczęcia), profilaktyki, diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych osób z zaburzeniami mowy w tym też m.in. osób z niedosłuchem, neurologopedii (terapia osób z afazją, dyzartią itp.), pomocy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  (z wykorzystaniem metod alternatywnych jak np. AAC itp.) diagnozy  i terapii jąkania na każdym etapie życia oraz emisji głosu. 
 • Na zajęciach spotkasz m.in lekarzy współpracujących ze specjalistycznymi ośrodkami medycznymi w całej Polsce oraz doświadczonych – wybitnych praktyków: logopedów, neurologopedów, filologów, psychologów, psychoterapeutów oraz pedagogów i oligofrenopedagogów. 

Dla kogo?

 • Dla osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie pedagogiczne, psychologiczne, medyczne, filologiczne, biologiczne, filozoficzne (obszar nauk humanistycznych, społecznych, medycznych).  
 • Przed rozpoczęciem roku akademickiego odbędziesz rozmowę kwalifikacyjną, aby wykluczyć nieprawidłową wymowę oraz m.in. nieprawidłowości zgryzu. 
 • Zostaniesz poproszony o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia  i braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy – od foniatry (tu badanie słuchu oraz krtani) oraz od logopedy odnośnie do prawidłowości mowy. 

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Logopedia.

Liczba miesięcy nauki: 20
Liczba godzin: 685
Liczba zjazdów: 24
Liczba semestrów: 4
Zobacz program studiów

Wykładowcy

RSobocinska.jpg
Anna Pawluczuk
Magdalena Nosko-Goszczycka
Lidia Chylewska-Barakat -
mgr Róża Sobocińska

Opiekun merytoryczny kierunku.

 

Mgr pedagogiki UMK w Toruniu, logopeda (UG w Gdańsku), neurologopeda, specjalista w zakresie terapii osób jąkających się, emisji i higieny głosu, wczesnej interwencji logopedycznej oraz terapeuta trudności w czytaniu i pisaniu. Posiada II stopień...

Anna Pawluczuk

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu kierunku pedagogika wczesnoszkolna, uzyskała stopień magistra. Studia podyplomowe z zakresu logopedii ukończyła na UMK w Toruniu. Uzyskała dodatkowy certyfikat logopedy wydawany przez Polski Związek Logopedów.  Poza tym na...

Magdalena Nosko-Goszczycka

Wykształcenie:

 • Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu,  podyplomowe studia Neurologopedii Klinicznej, 2010 – 2012 r.
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Logopedii, podyplomowe studia Wczesnej Interwencji Logopedycznej, 2009-2010 r.
 • Uniwersytet Gdański, Wydział...
Ilona Brzozowska-Misiewicz

Specjalista wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju, neurologopeda, logopeda z 25 – letnim stażem zawodowym, pracujący z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi i z niepełnosprawnością intelektualną. Od 2001 pracowała na stanowisku neurologopedy na oddziale rehabilitacji...

dr Lidia Chylewska–Barakat

Psycholog kliniczny i rodzinny, dr psychologii Insytutu Psychologii UAM Poznań. Ponad 25 lat praktyki szkoleniowo-edukacyjnej oraz psychologiczno-terapeutycznej z osobami potrzebującymi wsparcia i pomocy psychologicznej; trener i kotrener w międzynarodowych i krajowych projektach...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia podyplomowe, studia MBA

Budynek A, pokój nr A001
Budynek A, pokój nr A001
ul. Fordońska 74 85-719 Bydgoszcz
85-719 Bydgoszcz

E-mail: malgorzata.ujazdowska@bydgoszcz.merito.pl; studia MBA: katarzyna.lis@bydgoszcz.merito.pl
Tel.: +48 539 149 839 52 58 29 100 studia MBA: +48 787 638 120
Infolinia: 52 521 90 08

Godziny otwarcia:
 • pn: 08:00-16:00
 • wt: 10:00-17:00
 • śr: 08:00-16:00
 • cz: 10:00-16:00
 • pt: 08:00-15:00
 • so: 09:00-13:00
Pobierz stronę do PDF